Oficálna stránka obce

Voľby do orgánov samosprávy obce Rovinka – členovia komisií

8. augusta 2018

Pri kreovaní okrskových volebných komisií (OVK) je často problém s ich doplňovaním, nakoľko strany a koalície delegujú málo, resp. niektorí ani nedelegujú členov komisií a starosta obce musí dopĺňať ich počet.

Obec Rovinka ponúka možnosť občanom s trvalým pobytom v obci Rovinka, ktorí dovŕšili 18 rokov,  prihlásiť sa už v predstihu (a do budúcnosti) za doplnkového člena OVK. Prihlásiť sa je možné na Obecnom úrade v Rovinke (osobne, poštou, e-mailom – uviesť aj adresu a telefónne číslo, e-mailovú adresu)  a v prípade potreby budete zapisovateľkou MVK oslovení. Prihlásiť sa môžu aj študenti, alebo aj aktívni ľudia v dôchodkovom veku. Táto práca na dohodu je odmeňovaná v zmysle zákona.

Najbližšie voľby sa uskutočnia už 10.11.2018 (OSO), obec Rovinka predpokladá kreovať 3 volebné okrsky.

Vybavuje: Kundláková, 02/59304056
kundlakova@obecrovinka.sk

  •  
  •  

Last modified: 7. augusta 2018