Oficálna stránka obce

Voľby do NR SR 2020 – okrsky

19. februára 2020

Voľby do NR SR 2020 sa budú konať dňa 29. 02. 2020 v čase od 07.00 h do 22.00 h.

V obci Rovinka sa bude vo voľbách do NR SR voliť v 3 volebných okrskoch:

1. okrsok: volebná miestnosť – Obecný úrad – zasadačka, Hlavná 350; tu hlasujú občania s trvalým pobytom na uliciach:
Hlavná, Okružná, Sadová, Školská, Vojenská, Žitná ulica, Rovinka so súpisným číslom a Rovinka bez súpisného čísla

2. okrsok: volebná miestnosť – Obecná knižnica, Hlavná 76; tu hlasujú občania s trvalým pobytom na uliciach:
Agátová, Astrová, Belasá, Brezová, Bronzová, Broskyňová ulica, Cínová, Čerešňová, Dúhová, Dunajská, Farebná, Jabloňová, Krajná, Krásna, Kvetná, Lúčna, Ľanová, Medená, Orechová, Poľná, Rovná, Slivková, Slnečnicová ulica, Športová, Úzka, Višňová, Zelená

3. okrsok: volebná miestnosť – Kultúrny dom – 1. poschodie, malá sála, Hlavná 76; tu hlasujú občania s trvalým pobytom na uliciach:
Družstevná, Gazdovská, Hrádzna, Jarná, Jasná, Jazdecká, Jazerná, Krátka, Lekárenská, Majerská, Narcisová, Nechtíková, Nová, Obilná, Orgovánová, Pasienková, Pivonková, Pluhová, Podbeľová ulica, Potočná, Pšeničná ulica, Púpavová, Repková, Riečna, Rozmarínová, Slnečná, Súmračná, Veterná, Za hrádzou, Záhradná, Železničná

  •  
  •  
  •  

Last modified: 19. februára 2020