Oficálna stránka obce

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

11. apríla 2019

V zmysle schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktoré sa budú konať 25. mája 2019 zverejňujeme e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám:

obecrovinka@obecrovinka.sk

Žiadosti treba doručiť do 05. 05. 2019.

Osobné prevzatie hlasovacieho preukazu po predložení občianskeho preukazu môžete urobiť do 24. 05. 2019 v úradných hodinách na ohlasovni obecného úradu.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 11. apríla 2019