Oficálna stránka obce

Voľby do Európskeho parlamentu – okrsky

22. mája 2019

V obci Rovinka sa bude vo voľbách do Európskeho parlamentu voliť v 3 volebných okrskoch:

1. okrsok: volebná miestnosť – Obecný úrad – zasadačka, Hlavná 350; tu hlasujú občania s trvalým pobytom na uliciach:
Hlavná, Okružná, Školská, Vojenská, Rovinka so súpisným číslom a Rovinka bez súpisného čísla

2. okrsok: volebná miestnosť – Obecná knižnica, Hlavná 76; tu hlasujú občania s trvalým pobytom na uliciach:
Agátová, Astrová, Belasá, Brezová, Bronzová, Cínová, Čerešňová, Dúhová, Dunajská, Farebná, Jabloňová, Krajná, Krásna, Kvetná, Lúčna, Medená, Orechová, Poľná, Rovná, Slivková, Slnečnicová ulica, Športová, Úzka, Višňová, Zelená

3. okrsok: volebná miestnosť – Kultúrny dom – 1. poschodie, malá sála, Hlavná 76; tu hlasujú občania s trvalým pobytom na uliciach:
Družstevná, Gazdovská, Hrádzna, Jarná, Jasná, Jazdecká, Jazerná, Krátka, Lekárenská, Majerská, Narcisová, Nechtíková, Nová, Obilná, Orgovánová, Pasienková, Pivonková, Pluhová, Podbeľová, Potočná, Púpavová, Repková, Riečna, Sadová, Slnečná, Súmračná, Veterná, Za hrádzou, Záhradná, Železničná

  •  
  •  

Last modified: 22. mája 2019