Oficálna stránka obce

Viacúčelové ihriská

Ihrisko v areáli základnej školy 

22. mája 2010 bolo v areáli ZŠ v Rovinke slávnostne otvorené viacúčelové ihrisko s rozmermi 40 x 20 m s ochranným oplotením, sieťami, basketbalovými košmi a ďalším príslušenstvom. Je to nová športová plocha, ktorá vytvára podmienky pre voľnočasové aktivity mládeže a pre kolektívne športy. Ihrisko slúži deťom ZŠ a MŠ v Rovinke, ako aj širokej verejnosti. Vybudované bolo vďaka finančnej dotácii z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v sume 39 832,70 EUR, sponzorských príspevkov v sume spolu 36 000,00 EUR ako aj z rozpočtu obce vo výške 8 583,00 EUR.

Organizačný poriadok prevádzky viacúčelového ihriska

Sponzori

AD PROMP CONSULTING s.r.o.
Baláž Miloslav
Brhel Peter
Briš Albín
DOMSYSTÉM, s.r.o.
EKOSTAV s.r.o.
Hajduch Radoslav
Hronček Vladimír

Kanis Marián
MCE SLOVAKIA,a.s.
MMZ, s.r.o.
Mrva Andrej
Mittúch Štefan
Nemčanský Štefan
Ručkay Jaromír

SLOVTO, s.r.o.
SOKK DEVELOPMENT, s.r.o.
STACHEMA, s.r.o.
Švec Ivan
TDI KOMPLETING, s.r.o.
Zachar Jozef
Zachar Zdeno.

Stavbu realizovali PK STAVBY, s.r.o. a SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.

Ihrisko v športovom areáli 

Ihrisko pre obec vybudoval p. Peter Brhel prostredníctvom spoločnosti Kultúrno-športové centrum Rovinka, s.r.o., ktorú následne predal obci za symbolickú sumu.