Oficálna stránka obce

Verejné obstarávanie

ZákazkySúhrnné správy
TypeNázovDátum zverejneniaPoradie

rar
Detské ihrisko Rovinka 21.08.20185

rar
Dodávka stravy pre žiakov a zamestnancov Základnej školy v Rovinke, Školská 266, 900 41 Rovinka 16.08.20173

rar
Náves - 1 ks na Zberný dvor obce Rovinka - VÝZVA na predlozenie cenových ponúk_§ 117 ZVO 12.03.20184

pdf
PDF test.N.1 Základné potraviny pre školskú kuchyňu

pdf
PDF testN.1 Základné potraviny pre školskú kuchyňu

rar
Zberný dvor – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia 07.02.20172

pdf
Základné potraviny pre školskú kuchyňu 28.06.20121