Oficálna stránka obce

Verejné obstarávanie

ZákazkySúhrnné správy
Zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov základnej školy v Rovinke pre školský rok 2020/2021 - 01. 07. 2020
Zriadenie verejného wifi pripojenia na verejných priestranstvách v obci Rovinka - 28. 01. 2020
Zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov základnej školy v Rovinke - 02. 07. 2019