Oficálna stránka obce

Verejná diskusia o vode

15. marca 2023

Pri príležitosti Svetového dňa vody Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku a obec Rovinka pozývajú na II. verejnú diskusiu venovanú téme VODA, ktorá sa uskutoční v spoločenskej sále Domu kultúry Rovinka v sobotu 18. marca od 10:00 hod.

Ceníme si, že pozvanie prijali a na vaše otázky budú odpovedať odborníci z rôznych oblastí:

  • RNDr. Zuzana Valovičová, Národné referenčné centrum pre pitnú vodu;
  • RNDr. Andrej Machlica, PhD., projektový manažér, zastupuje spoločnosť DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., ktorá vypracovala geologický prieskum environmentálnej záťaže skládky CHZJD;
  • Mgr. et Mgr. Ľudmila Bortňáková, ALS Slovakia, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2013, kedy laboratórna skupina ALS vstúpila na slovenský trh. Strategická poloha a dostupnosť umožňujú ALS Slovakia mať podporu v pražských laboratóriách, ktorých vybavenie a skúsenosti ich radia k najväčším laboratóriám v rámci regiónu.

Témami diskusie budú vplyv kvality vody na zdravie, analýza a rozbor vody – na čo treba dávať pozor, environmentálne záťaže a riziká, dôsledky klimatickej zmeny a sucho.

***Prvoradou úlohou tejto diskusie je umožniť obyvateľom Rovinky a blízkeho okolia informovať sa na aktuálnu tému z dôveryhodných zdrojov. Zároveň chceme vyjadriť podporu ochrane nášho národného pokladu, ktorý predstavuje jeden z najväčších zdrojov pitnej vody v strednej Európe – CHVO Žitný ostrov.

***Veríme, že touto náučnou a osvetovou diskusiou dôstojne nadviažeme na 30 ročnú tradíciu Svetového dňa vody, ktorý vyhlásilo Valené zhromaženie OSN počas zasadnutia v Rio de Janeiro.

Veronika Basta
Predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku,
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke

  •  
  •  
  •  

Last modified: 14. marca 2023