Oficálna stránka obce

Verejná diskusia kandidátov na starostu

27. októbra 2018

Vážení Rovinčania,

srdečne Vás pozývame dňa 05. 11. 2018 o 18.00 h do Kultúrneho domu v Rovinke, kde sa za organizačnej spoluúčasti obce a skupiny nezávislých kandidátov na poslancov – #rovinkaprevsetkych (Hoľko, Mandlíková, Melicher a Wagner) uskutoční verejná diskusia s kandidátmi na post starostu.

Diskusiu bude moderovať nestranný moderátor, ktorý nie je občanom Rovinky a nemá so žiadnym z kandidátov žiadnu väzbu, aby bola zachovaná nestrannosť.

PROGRAM:

Úvodná časť (začiatok o 18.00 h)

 • uvítanie moderátorom
 • predstavenie sa jednotlivých kandidátov – pár základných viet o sebe, prečo kandiduje, v krátkosti predstaví svoj volebný program a jeho priority, ktoré si myslí, že sú reálne splniteľné počas 4 ročného funkčného obdobia – maximálne 5 min pre každého (cca 30 min)

Druhá časť

 • zodpovedanie piatich tém, ktoré kandidáti dostali vopred aby sa mohli pripraviť:
 1. Vyjadrite sa k rozmáhajúcej sa výstavbe a stavebnej činnosti v obci (regulácia výstavby, územný plán, infraštruktúra, domy, siete, kanalizácia, osvetlenie a riešenie čiernych stavieb).
 2. Plány a riešenia ohľadom občianskej vybavenosti spojené s financovaním – zvýšenie kapacity obecnej škôlky – prípadne výstavby novej obecnej škôlky, dostavba telocvične pre deti s multifunkčným využitím pre občanov, jedáleň, miesta pre oddych, služby, denný stacionár pre seniorov.
 3. Dopravná situácia v obci – rekonštrukcia školskej ulice, chodníky, úzke jednosmerné ulice, parkovanie v križovatkách a na chodníkoch…
 4. Bezpečnosť obce – kamerový systém, fotopasce, obecná polícia, protipožiarna ochrana, ochrana životného prostredia.
 5. Voľný bod – t.j. ktorý zo svojich bodov programu považuje každý z kandidátov za svoju najväčšiu prioritu v rámci svojho programu.

Na zodpovedanie týchto tém bude mať každý kandidát maximálne 20 min.

Tretia časť – DISKUSIA

 • Otázky od občanov – každý z kandidátov zodpovie maximálne 5 otázok od občanov. Otázky sa môžu podať na papieriku, kde sa napíše meno kandidáta ktorého sa chcete niečo opýtať spolu s vašou otázkou, cez mikrofón, alebo ak bude možnosť tak elektronicky – online. Ak na papieriku nebude určený kandidát komu otázka smeruje, nebude táto otázka prečítaná.
 • Diskusia by oficiálne nemala trvať viac ako 2 hodiny – potom už bude voľná debata.
 •  
 •  
 •  

Last modified: 27. októbra 2018