Oficálna stránka obce

Uznesenia a zápisnice

2023
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1-17 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka01.02.202302

pdf
Uznesenia č. 18-33 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka08.03.202304

pdf
Uznesenia č. 34-49 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.03.202306

pdf
Uznesenia č. 50-57 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka03.05.202308

pdf
Uznesenia č. 58-75 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka31.05.202310

pdf
Uznesenia č. 76-90 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka28.06.202312

pdf
Uznesenia č. 91-102 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.09.202314

pdf
Uznesenia č. 103 - 116 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka15.11.202316

pdf
Uznesenia č. 117 - 133 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka13.12.202318

pdf
Zapisnica č. 1 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka01.02.202301

pdf
Zapisnica č. 2 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka08.03.202303

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.03.202305

pdf
Zapisnica č. 4 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka03.05.202307

pdf
Zapisnica č. 5 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka31.05.202309

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka28.06.202311

pdf
Zapisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.09.202313

pdf
Zapisnica č. 8 zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka15.11.202315

pdf
Zapisnica č. 9 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka13.12.202317
2022
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1-26 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka09.02.202202

pdf
Uznesenia č. 27-41 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka06.04.202204

pdf
Uznesenia č. 42-59 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka25.05.202206

pdf
Uznesenia č. 60-64 z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka08.06.202208

pdf
Uznesenia č. 65-83 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.06.202210

pdf
Uznesenia č. 84 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka28.09.202212

pdf
Uznesenia č. 85 - 109 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka19.10.202214

pdf
Uznesenia č. 110 - 121 z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka23.11.202216

pdf
Uznesenia č. 122 - 139 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka14.12.202218

pdf
Zapisnica č. 1 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka09.02.202201

pdf
Zapisnica č. 2 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka06.04.202203

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka25.05.202205

pdf
Zapisnica č. 4 z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka08.06.202207

pdf
Zapisnica č. 5 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.06.202209

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka28.09.202211

pdf
Zapisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka19.10.202213

pdf
Zapisnica č. 8 zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka23.11.202215

pdf
Zapisnica č. 9 zo IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka14.12.202217
2021
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1-11 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.01.202102

pdf
Uznesenia č. 12-34 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka24.03.202104

pdf
Uznesenia č. 35-43 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka19.05.202106

pdf
Uznesenia č. 44-56 z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka23.06.202108

pdf
Uznesenia č. 57-59 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka15.07.202110

pdf
Uznesenia č. 60-66 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka08.09.202112

pdf
Uznesenia č. 67-76 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka12.10.202114

pdf
Uznesenia č. 77-88 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka15.12.202116

pdf
Zapisnica č. 1 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.01.202101

pdf
Zapisnica č. 2 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka24.03.202103

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka19.05.202105

pdf
Zapisnica č. 4 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka23.06.202107

pdf
Zapisnica č. 5 zo V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka15.07.202109

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka08.09.202111

pdf
Zapisnica č. 8 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka15.12.202115

pdf
Zápisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka12.10.202113
2020
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1-19 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.01.202002

pdf
Uznesenia č. 20-36 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka04.03.202004

pdf
Uznesenia č. 37-41 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka01.04.202006

pdf
Uznesenia č. 42-47 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka11.05.202008

pdf
Uznesenia č. 48-63 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.05.202010

pdf
Uznesenia č. 64-74 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka24.06.202012

pdf
Uznesenia č. 75-84 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka26.08.202014

pdf
Uznesenia č. 85-99 zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka30.09.202016

pdf
Uznesenia č. 100-115 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka18.11.202018

pdf
Uznesenia č. 116-130 z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka16.12.202020

pdf
Zapisnica č. 1 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.01.202001

pdf
Zapisnica č. 2 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka04.03.202003

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka01.04.202005

pdf
Zapisnica č. 4 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka11.05.202007

pdf
Zapisnica č. 5 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.05.202009

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka24.06.202011

pdf
Zapisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka26.08.202013

pdf
Zapisnica č. 8 zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka30.09.202015

pdf
Zapisnica č. 9 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka18.11.202017

pdf
Zapisnica č. 10 z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka16.12.202020
2019
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1 - 9 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka30.01.201902

pdf
Uznesenia č. 10-28 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.02.201904

pdf
Uznesenia č. 29 - 43 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.03.201906

pdf
Uznesenia č. 44 - 48 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka30.04.201908

pdf
Uznesenia č. 49 - 57 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.05.201910

pdf
Uznesenia č. 58 - 66 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka26.06.201912

pdf
Uznesenia č. 67 - 75 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka14.08.201914

pdf
Uznesenia č. 76 - 90 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka25.09.201916

pdf
Uznesenia č. 91 - 95 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka07.10.201918

pdf
Uznesenia č. 96 - 110 z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka13.11.201920

pdf
Uznesenia č. 111 - 136 z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka11.12.201922

pdf
Zapisnica č. 1 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka30.01.201901

pdf
Zapisnica č. 2 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.02.201903

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.03.201905

pdf
Zapisnica č. 4 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka30.04.201907

pdf
Zapisnica č. 5 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.05.201909

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka26.06.201911

pdf
Zapisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka14.08.201913

pdf
Zapisnica č. 8 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka25.09.201915

pdf
Zapisnica č. 9 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka07.10.201917

pdf
Zapisnica č. 10 z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka13.11.201919

pdf
Zapisnica č. 11 z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka11.12.201921
2018
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1-9 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka17.01.201802

pdf
Uznesenia č. 10-25 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka07.02.201804

pdf
Uznesenia č. 26 -33 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka21.03.201806

pdf
Uznesenia č. 34 -40 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka25.04.201809

pdf
Uznesenia č. 41 - 60 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.06.201811

pdf
Uznesenia č. 61 - 66 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka08.08.201813

pdf
Uznesenia č. 67 - 79 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka12.09.201815

pdf
Uznesenia č. 80 - 91 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka24.10.201817

pdf
Uznesenia č. 92-103 z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka21.11.201819

pdf
Uznesenia č. 104 - 132 z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka13.12.201821

pdf
Zapisnica č. 1 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka17.01.201801

pdf
Zapisnica č. 2 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka07.02.201803

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka21.03.201805

pdf
Zapisnica č. 4 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka18.04.201807

pdf
Zapisnica č. 5 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka25.04.201808

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.06.201810

pdf
Zapisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka08.08.201812

pdf
Zapisnica č. 8 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka12.09.201814

pdf
Zapisnica č. 9 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka24.10.201816

pdf
Zapisnica č. 10 z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka13.12.201820

pdf
Zápisnica z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka21.11.201818
2017
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1-17 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka25.01.201702

pdf
Uznesenia č. 18-23 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka28.02.201704

pdf
Uznesenia č. 24-38 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.03.201706

pdf
Uznesenia č. 39-46 z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka18.05.201708

pdf
Uznesenia č. 47-66 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka28.06.201710

pdf
Uznesenia č. 67-80 z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka06.09.201712

pdf
Uznesenia č. 81-90 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka22.11.201715

pdf
Uznesenia č. 91-111 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka13.12.201717

pdf
Zapisnica č. 1 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka25.01.201701

pdf
Zapisnica č. 2 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka28.02.201703

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.03.201705

pdf
Zapisnica č. 4 z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka18.05.201707

pdf
Zapisnica č. 5 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka28.06.201709

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke06.09.201711

pdf
Zapisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rovinke25.10.201713

pdf
Zapisnica č. 8 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka22.11.201714

pdf
Zapisnica č. 9 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka13.12.201716
2015
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1-9 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 15.01.201502

pdf
Uznesenia č. 10-19 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 25.02.201504

pdf
Uznesenia č. 20-36 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 25.03.201506

pdf
Uznesenia č. 37-40 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 27.05.201508

pdf
Uznesenia č. 41-43 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 18.06.201510

pdf
Uznesenia č. 44-68 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 24.06.201512

pdf
Uznesenia č. 69-74 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 02.09.201514

pdf
Uznesenia č. 75-83 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 30.09.201516

pdf
Uznesenia č. 84-87 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 21.10.201518

pdf
Uznesenia č. 88-109 z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 16.12.201520

pdf
Zapisnica č. 1 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 15.01.201501

pdf
Zapisnica č. 2 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 25.02.201503

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 25.03.201505

pdf
Zapisnica č. 4 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 27.05.201507

pdf
Zapisnica č. 5 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 18.06.201509

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 24.06.201511

pdf
Zapisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 02.09.201513

pdf
Zapisnica č. 8 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 30.09.201515

pdf
Zapisnica č. 9 z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 21.10.201517

pdf
Zapisnica č. 10 z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 16.12.201519
2014
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1-3 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 12.02.201402

pdf
Uznesenia č. 4-18 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 05.03.201404

pdf
Uznesenia č. 19-29 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 06.05.201406

pdf
Uznesenia č. 30-40 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 25.06.201408

pdf
Uznesenia č. 41-48 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 05.08.201410

pdf
Uznesenia č. 49-52 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 17.08.201412

pdf
Uznesenia č. 53-67 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 08.10.201414

pdf
Uznesenia č. 68-83 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 09.12.201416

pdf
Zapisnica č. 1 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 12.02.201401

pdf
Zapisnica č. 2 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 05.03.201403

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 06.05.201405

pdf
Zapisnica č. 4 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 25.06.201407

pdf
Zapisnica č. 5 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 05.08.201409

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 17.08.201411

pdf
Zapisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 08.10.201413

pdf
Zapisnica č. 8 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 09.12.201415
2013
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1-6 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 09.01.201302

pdf
Uznesenia č. 7-19 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 30.01.201304

pdf
Uznesenia č. 20-37 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 27.03.201306

pdf
Uznesenia č. 38-40 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 12.06.201308

pdf
Uznesenia č. 41-51 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 26.06.201310

pdf
Uznesenia č. 52-54 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 12.08.201312

pdf
Uznesenia č. 55-68 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 01.10.201314

pdf
Uznesenia č. 69-83 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 11.12.201316

pdf
Zapisnica č. 1 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 09.01.201301

pdf
Zapisnica č. 2 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 30.01.201303

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 27.03.201305

pdf
Zapisnica č. 4 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 12.06.201307

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 12.08.201311

pdf
Zapisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 01.10.201313

pdf
Zapisnica č. 8 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 11.12.201315

pdf
Zápisnica č. 5 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka 26.06.201309
2011
TypeNázovDátum konaniaPoradie

pdf
Uznesenia č. 1-16 z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka10.02.201102

pdf
Uznesenia č. 17-30 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka30.03.201104

pdf
Uznesenia č. 31-36 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.04.201106

pdf
Uznesenia č. 37-45 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka26.05.201108

pdf
Uznesenia č. 46-64 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.06.201110

pdf
Uznesenia č. 65-80 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka28.09.201112

pdf
Uznesenia č. 81-95 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka30.11.201114

pdf
Uznesenia č. 96-106 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka14.12.201116

pdf
Zapisnica č. 1 zo I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka10.02.201101

pdf
Zapisnica č. 2 zo II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka30.03.201103

pdf
Zapisnica č. 3 z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka27.04.201105

pdf
Zapisnica č. 4 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka26.05.201107

pdf
Zapisnica č. 5 z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka29.06.201109

pdf
Zapisnica č. 6 zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka28.09.201111

pdf
Zapisnica č. 7 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka30.11.201113

pdf
Zapisnica č. 8 z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rovinka14.12.201115