Oficálna stránka obce

Územný plán obce

Územný plán obce – 2001


Územný plán obce 2001 – mapa funkčného využitia územia

Územný plán obce 2001 – širšie vzťahy

Územný plán obce – Zmeny a doplnky č. 1/2009

Územný plán obce – Zmeny a doplnky č. 1/2009 záväzná časť


ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2009 – mapa funkčného využitia územia

ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2009 – verejné dopravné vybavenie


ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2009 – zásobovanie vodou

ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2009 – odkanalizovanie


ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2009 – zásobovanie plynom

ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2009 – zásobovanie elektrickou energiou


ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2009 – telekomunikácie

ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2009 – vymedzenia záberov PPF

Územný plán obce – Zmeny územného plánu – jún 2012

Územný plán obce – Zmeny a doplnky ÚPN č. 1/2014

ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2014 – mapa funkčného využitia územia

 

ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2014 – verejné dopravné vybavenie

 

ÚPN – Zmeny a doplnky č. 1/2014 – použitie PPF