Oficálna stránka obce

Uvítanie detí do života

10. septembra 2019

V sobotu 12. 10. 2019 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční slávnosť Uvítanie detí do života. Uvítanie do života je určené pre deti, ktoré majú v obci trvalý pobyt a narodili sa v roku 2018. Rodičia detí, ktorí majú záujem sa slávnosti zúčastniť, musia vyplniť tlačivo Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy – uvítanie do života a oscanované ho zaslať na e-mail kundlakova@obecrovinka.sk alebo ho doručiť do podateľne obecného úradu najneskôr do 20. 09. 2019. Následne bude rodičom doručená pozvánka.

Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy – uvítanie do života

  •  
  •  
  •  

Last modified: 10. septembra 2019