Oficálna stránka obce

Uvítanie detí do života – odložené

10. marca 2020

Z dôvodu šírenia koronavírusu sa podujatie Uvítanie detí do života neuskutoční v avizovanom termíne 28. 03. 2020 v Kultúrnom dome v Rovinke, ale je odložené na neurčito. Presný termín bude včas oznámený pozvánkou pre prihlásených jednotlivcov. Prihlasovanie sa na podujatie naďalej pokračuje. Uvítanie do života je určené pre deti, ktoré majú v obci trvalý pobyt a narodili sa v roku 2019. Rodičia detí, ktorí majú záujem sa slávnosti zúčastniť, musia vyplniť tlačivo Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy – uvítanie do života a oscanované ho zaslať na e-mail kundlakova@obecrovinka.sk alebo ho doručiť do podateľne obecného úradu. Následne bude rodičom doručená pozvánka.

Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy – uvítanie do života

  •  
  •  

Last modified: 10. marca 2020