Oficálna stránka obce

Uvítanie detí do života

2. mája 2024

V nedeľu 12. mája 2024 sa v Rovinke uskutoční slávnosť Uvítanie detí do života. Uvítanie do života je určené pre deti, ktoré majú v obci trvalý pobyt a narodili sa v roku 2023. Rodičia detí, ktorí majú záujem sa slávnosti zúčastniť, musia vyplniť tlačivo Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy – uvítanie do života a oscanované ho zaslať na e-mail kundlakova@obecrovinka.sk alebo ho doručiť do podateľne obecného úradu najneskôr do 06. 05. 2024. Rodičom bude pozvánka doručená e-mailom.

Žiadosť na slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy – uvítanie do života

  •  
  •  
  •  

Last modified: 2. mája 2024