Oficálna stránka obce

Úradné oznamy

Úradné oznamyArchív
2021
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dodatočné stavebné povolenie a kolaudácia pre objekt SO 06 stavby Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštuktúrou a prístupovou komunikáciou04.03.202127.04.2021027

pdf
Doplnenie II. Oznámenia o začatí územného konania pre stavbu Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia10.09.202128.09.2021098

pdf
Doplnenie Oznámenia o začatí územného konania pre stavbu Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia09.08.202128.09.2021085

pdf
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav - Rekonštrukcia komunikácie Sadovej05.01.202127.04.2021003

pdf
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav - Rekonštrukcia komunikácie Školskej05.01.202127.04.2021004

pdf
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe03.05.202029.07.2021041

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Alexander Stauder28.04.202123.05.2021039

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Birďanová03.09.202128.09.2021096

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš01.02.202127.04.2021012

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš04.06.202129.07.2021053

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš11.08.202128.09.2021086

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš12.05.202129.07.2021043

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš13.08.202128.09.2021089

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš24.09.202103.12.2021100

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Figura, Lišková29.09.202103.12.2021102

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Figura13.10.202103.12.2021113

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Figura22.09.202103.12.2021099

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Húska01.10.202103.12.2021103

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Húska15.11.202103.12.2021126

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Húska26.10.202103.12.2021119

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Húska27.07.202128.09.2021080

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ivaničová21.10.202103.12.2021117

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Janík08.10.202103.12.2021111

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jaroslava Birdanová08.04.202127.04.2021035

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kissová15.11.202103.12.2021127

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kissová19.07.202128.09.2021073

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kubalová05.10.202103.12.2021105

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kubalová15.10.202103.12.2021114

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kubalová27.07.202128.09.2021079

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kubalová30.07.202128.09.2021083

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lednár25.10.202103.12.2021118

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti -Lišková08.10.202103.12.2021110

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lucia Foľtánová14.07.202128.09.2021071

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Figua17.05.202129.07.2021046

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Figura16.06.202129.07.2021057

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Frťala17.05.202129.07.2021045

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Natália Kubalová, Jozef Foľtán03.02.202127.04.2021013

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Natália Kubalová17.05.202129.07.2021047

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Petráš05.10.202103.12.2021104

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Petráš05.11.202103.12.2021123

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - René Roder22.01.202127.04.2021010

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Stauder30.08.202128.09.2021094

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Syneková07.10.202103.12.2021107

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Syneková30.08.202128.09.2021095

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska, Lucia Foltánová05.01.202127.04.2021002

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska09.06.202129.07.2021054

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vojtko15.10.202103.12.2021115

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vojtko15.10.202103.12.2021116

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vojtko27.10.202103.12.2021120

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním pre stavbu rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná09.11.202103.12.2021125

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín05.03.202127.04.2021029

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín03.03.202127.04.2021022

pdf
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Prevádzka Bistra14.07.202128.09.2021072

pdf
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania na stavbu Prestavba chaty22.03.202127.04.2021032

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií na území obce Rovinka20.07.202128.09.2021075

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO 09 Verejné osvetlenie06.07.202029.07.2021068

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO 5 Plynová prípojka a SO 10 Preložka plynovodu06.07.202029.07.2021067

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO Komunikácia účelová komunikácia - predĺženie Krásnej komunikácie05.10.202103.12.2021106

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre SO 04, 05 stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infčaštruktúra19.05.202129.07.2021049

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre SO 05 stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infčaštruktúra19.05.202129.07.2021048

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa stavebného zákona a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami23.06.202129.07.2021063

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa stavebného zákona a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami23.06.202129.07.2021064

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa stavebného zákona a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami23.06.202129.07.2021065

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu BA_Rovinka, Športová TS16.06.202129.07.2021058

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu Zmena stavby pred jej dokončením-prestavba na budovu ZUŠ09.06.202129.07.2021055

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu BA_Rovinka, Dunajská Lužná, I511 - časť 104.11.202103.12.2021121

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby BA_Rovinka, Športová TS15.02.202127.04.2021020

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Rozšírenie_Prestavba budovy školskej jedálne s kuchyňou.08.09.202128.09.2021097

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania pre stavbu IBV Cínová 222.06.202129.07.2021062

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania pre stavbu RD2BJ07.10.202103.12.2021108

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Cyklistická komunikácia - I. etapa13.08.202128.09.2021090

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Posun autobusovej zastávky, Miloslavovo31.03.202027.04.2021033

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Autobusová zastávka Lipová I6317.05.202129.07.2021044

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia17.06.202129.07.2021060

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alexander Štauder04.02.202127.04.2021016

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alušicová31.05.202129.07.2021051

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Buzinkay13.08.202128.09.2021088

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Fecko12.07.202129.07.2021070

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Figura, Siváková14.04.202123.05.2021037

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Vavruš08.04.202127.04.2021036

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Rybárovci28.09.202103.12.2021101

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vojtko09.07.202129.07.2021069

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Štokovci09.11.202103.12.2021124

pdf
Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí11.08.202128.09.2021087

pdf
Rozhodnutie ministra pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever07.04.202127.04.2021034

pdf
Rozhodnutie ministra pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever19.03.202127.04.2021031

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Superšprint triatlon17.08.202128.09.2021091

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Vytrvalostná plavecká 24hodinovka21.06.202129.07.2021061

pdf
Rozhodnutie o povolení vodných stavieb SO 02, 03 stavby Pri Hrádzi, komunikácie a inžinierske siete04.03.202127.04.2021028

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu Prestavba na budovu základnej umeleckej školy27.07.202128.09.2021081

pdf
Rozhodnutie o povolení časti stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever13.01.202127.04.2021005

pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu Autobusová zastávka Lipová I6315.06.202129.07.2021056

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby BA_Rovinka, Športová TS27.04.202123.05.2021038

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby FTTC Rovinka - Brezová ďalšie etapy12.02.202127.04.2021019

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Cyklistická komunikácia - I. etapa, Hrádza Kováčska ul. - ŽSR Nové Košariská08.10.202103.12.2021109

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Rovinka-Cínová II29.07.202128.09.2021082

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IS - Záhradná ulica, Vodovod s prípojkami, Kanalizácia s prípojkami21.01.202127.04.2021009

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia11.10.202103.12.2021112

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Posun autobusovej zastávky, Miloslavov02.06.202129.07.2021052

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby SO 401 Prípojka NN05.01.202127.04.2021001

pdf
Rozhodnutie o zaradení do siete miestnych komunikácií - ul. Agátová18.08.202128.09.2021092

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania pre objekt SO 01 stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD04.03.202127.04.2021026

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania pre objekt SO 82 stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD04.03.202127.04.2021025

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania pre objekt SO 83.1 stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD04.03.202127.04.2021023

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania pre objekt SO 83.2 stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD04.03.202127.04.2021024

pdf
Stavebné povolenie na SO 01 stavby Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštruktúrou a komunikáciou10.03.202127.04.2021030

pdf
Stavebné povolenie na SO 01, 02 stavby Obytná zóna, Rovinka - Pod Lipami19.01.202127.04.2021008

pdf
Stavebné povolenie na SO 01, 02 stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 219.01.202127.04.2021007

pdf
Stavebné povolenie na SO 01, PS01 stavby BA_Rovinka, Športová TS20.07.202128.09.2021074

pdf
Stavebné povolenie na SO 04, 05 stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra16.06.202129.07.2021059

pdf
Stavebné povolenie na SO 05, 06 stavby Obytná zóna, Rovinka - Pod Lipami04.02.202127.04.2021017

pdf
Stavebné povolenie na SO 05, 10 stavby Bytový dom, Rovinka02.08.202128.09.2021084

pdf
Stavebné povolenie na SO 06, 08 stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 203.02.202127.04.2021015

pdf
Stavebné povolenie na SO 07 stavby Obytná zóna, Rovinka - Pod Lipami03.02.202127.04.2021014

pdf
Stavebné povolenie na SO 07 stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 228.01.202127.04.2021011

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Prevádzka Bistra19.08.202128.09.2021093

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami22.07.202128.09.2021076

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami22.07.202128.09.2021077

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami22.07.202128.09.2021078

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 05 Distribučný rozvod NN24.06.202129.07.2021066

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Prestavba chaty20.05.202129.07.2021050

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu SO - Komunikácia - predĺženie komunikácie Krásna05.11.202103.12.2021122

pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever08.02.202127.04.2021018

pdf
Ustanovenie spoločného zástupcu poškodených05.05.202129.07.2021042

pdf
Výzva pre vlastníkov lestných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom29.04.202128.09.2021040
2020
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu Technická infraštruktúra lokalita D18, Dunajská Lužná, Rovinka - Majerská10.07.202027.07.2020059

pdf
Dooznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby15.06.202009.07.2020046

pdf
Doplnenie konania Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra16.03.202015.04.2020030

pdf
Dražobná vyhláška19.11.202021.12.2020091

pdf
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti21.01.202002.03.2020003

pdf
Dražobné vyhlášky25.11.202027.04.2021093

pdf
Návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Rovinka, lokalita Za hrádzou20.04.202016.06.2020033

pdf
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - karanténa16.03.202016.06.2020026

pdf
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - karanténa zmena19.03.202016.06.2020032

pdf
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - režimové opatrenia16.03.202016.06.2020027

pdf
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz a obmedzenie prevádzok16.03.202016.06.2020025

pdf
Opätovné oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Prístupová obslužná komunikáciai04.12.202017.01.2021100

pdf
Oznámenie o adresovaní rozhodnutia - Stephane Saghatelian07.05.202016.06.2020038

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš, Vieroslava Šrámeková27.07.202007.09.2020063

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš14.07.202007.09.2020061

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš30.04.202020.05.2020036

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš31.07.202007.09.2020066

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dávid Janík30.04.202020.05.2020037

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jaroslava Birdanová10.11.202027.11.2020088

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel30.06.202027.07.2020055

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lucia Foľtánová19.02.202026.03.2020012

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lucia Lukáčová31.07.202007.09.2020065

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Peter Babjak17.07.202007.09.2020062

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska02.12.202021.12.2020099

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska03.03.202026.03.2020016

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska04.06.202009.07.2020043

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska06.03.202026.03.2020018

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska16.06.202009.07.2020049

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Todor Dinev03.11.202027.11.2020087

pdf
Oznámenie o uložení došlej zásielky - Ivan Riznič03.09.202020.10.2020073

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Božena Drahošová07.09.202020.10.2020074

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Kontár27.05.202016.06.2020040

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Stephane Saghatelian03.03.202026.03.2020017

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby pred dokončením a nariadenie ústneho konania10.11.202021.12.2020089

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby SO02 Komunikácie a spevnené plochy20.05.202016.06.2020039

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a o nariadení ústneho pojednávania pre objekt SO 06 stavby22.12.202017.01.2021107

pdf
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustení od ústneho pojednávania16.06.202009.07.2020048

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever17.01.202014.02.2020001

pdf
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre stavbu Novostavba izolovaného rodinného domu20.05.202016.06.2020040

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania18.09.202020.10.2020077

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania IBV Rovinka - stred, objekt SO 0616.03.202015.04.2020028

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania IBV Rovinka - stred, objekty SO01, 07, 0816.03.202015.04.2020029

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO 82 Rozvody plynu s prípojkami03.06.202009.07.2020041

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO 83.2 Elektrické rozvody, SO 84 Verejné osvetlenie03.06.202009.07.2020042

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú zónu 11 RD22.06.202009.07.2020054

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete16.06.202009.07.2020050

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete17.06.202009.07.2020052

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Technická infraštruktúra obce Miloslavov lokalita RZ_19-1803.08.202007.09.2020067

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu IBV Rovinka - stred12.03.202015.04.2020024

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa stavebného zákona a o upustení od ústneho pojednávania pre objekty SO 01, 02 stavby Obytná zóna, Rovinka - Pod Lipami09.12.202017.01.2021102

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre objekty SO 06 stavby Obytná zóna Rovinka - Železničná 221.12.202017.01.2021105

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre objekty SO 06, 08 stavby Obytná zóna Rovinka - Železničná 221.12.202017.01.2021103

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre objekty SO 07 stavby Obytná zóna Rovinka - Pod Lipami21.12.202017.01.2021104

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Obytná zóna Rovinka - Pod Lipami01.12.202021.12.2020097

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa28.01.202014.02.2020005

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD08.07.202027.07.2020057

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTC Rovinka - Brezová ďalšie etapy05.10.202003.11.2020085

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby INS FTTH SAMR 03 Rovinka Update04.02.202026.02.2020006

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Chodník popri ceste III_1056 v obci09.12.202017.01.2021103

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania27.11.202021.12.2020094

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Polyfunkčný objekt A, B a Bytový dom01.12.202021.12.2020098

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia stavby a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi komunikácie a inžinierske siete08.07.202027.07.2020058

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Martin Frťala15.06.202009.07.2020047

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - René Roder19.06.202009.07.2020053

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Šrámekovci16.09.202020.10.2020076

pdf
Povolenie na odstránenie stavby, stavebné povolenie na rekreačnú chatu15.06.202009.07.2020045

zip
Prílohy k návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Rovinka, lokalita Za hrádzou20.04.202016.06.2020033

pdf
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby Rodinný dom29.07.202007.09.2020064

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Optické pripojenie do prístupovej siete14.08.202007.09.2020068

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Chodník popri ceste III_1056 v obci31.12.202017.01.2021108

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra07.02.202026.02.2020007

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 202.12.2019177

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Technická infraštruktúra obec Miloslavov lokalita RZ_19, 1811.09.202020.10.2020075

pdf
Rozhodnutie o určení pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie stavby Obytná zóna lokalita Nová Rovinka I22.12.202017.01.2021106

pdf
Rozhodnutie o zastavení územného konania stavby Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia24.11.202021.12.2020092

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava,Ivanka sever - Rača30.11.202021.12.2020095

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever30.11.202021.12.2020096

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná11.11.202027.11.2020090

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 01 Dopravné riešenie stavby Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske site17.08.202007.09.2020071

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 02 stavby IBV Rovinka - stred20.04.202020.05.2020034

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 06 stavby IBV Rovinka - stred23.04.202020.05.2020035

pdf
Stavebné povolenie na objekty SO 01, 07, 08 stavby IBV Rovinka - stred23.04.202020.05.2020036

pdf
Stavebné povolenie na objekty SO 05, SO 06 stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa 26.02.202026.03.2020014

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Novostavba izolovaného rodinného domu17.06.202009.07.2020051

pdf
Stavebné povolenie na stavbu ROVINKA RELAX, Etapa 4, 517.08.202007.09.2020070

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy02.09.202020.10.2020072

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete10.07.202027.07.2020060

pdf
Upovedomenie o odvolaní voči stavbe Ulica pri kniežacích mohylách24.01.202014.02.2020004

pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu01.07.202027.07.2020056

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - CITROËN13.02.202020.05.2020008

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - FIAT SCUDO13.02.202027.04.2021009

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - OBYTNÝ PRÍVES29.09.202029.07.2021080

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - ŠKODA 120L13.02.202020.05.2020010

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - ŠKODA FELICIA29.09.202029.07.2021081

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - ŠKODA OCTAVIA13.02.202020.05.2020011

pdf
Usmernenie hlavného hygienika SR - 5. aktualizácia19.03.202016.06.2020033

pdf
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe11.03.202016.06.2020022

pdf
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia10.03.202016.06.2020020

pdf
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia10.03.202016.06.2020021

pdf
Verejná vyhláška o oznámení miesta uložení písomnosti - Boris Petráš08.12.202017.01.2021101

pdf
Vyhlásenie mimoriadnej situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-1912.03.202016.06.2020023

pdf
Výberové konanie na výber kupujúceho - Vodohospodárska výstavba26.02.202026.03.2020013

pdf
Výpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rovinka za rok 201928.02.202027.04.2021015

pdf
Výzva na voľby členov rady školy23.09.202027.11.2020079

pdf
Výzva vlastníkom a nájomcom pozemkov k ich údržbe a koseniu08.06.202017.01.2021044

pdf
Zasadnutie krízového štábu obce Rovinka zo dňa 9.3.202009.03.202016.06.2020019

pdf
Začatie procesu prerokovávania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny14.08.202020.10.2020069

pdf
Zmena a doplnenie Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz a obmedzenie prevádzok17.03.202016.06.2020031

pdf
Zmena rozhodnutia o umiestnení stavby Pri hrádzi komunikácie a inžinierske siete23.09.202020.10.2020078

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.201917.01.202017.01.2021002

pdf
Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka zo dňa 01.10.202007.10.202017.01.2021086
2019
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti06.06.201905.08.2019129

pdf
Oznámenie o adresovaní výzvy - Jozef Wágner19.02.201920.03.2019109

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Alena Foľtánová18.09.201916.10.2019152

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Alexander Stauder05.03.201901.04.2019112

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Barbora Syneková05.06.201929.06.2019128

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Denisa Foľtánová16.09.201916.10.2019149

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel05.09.201902.10.2019145

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lucia Foľtánová12.12.201919.01.2020180

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marcel Haring13.09.201902.10.2019148

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Petráš, Kubalová10.12.201927.12.2019179

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Raya Bartyková20.03.201915.04.2019115

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska03.07.201905.08.2019137

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska24.09.201916.10.2019155

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Todor Dinev02.12.201927.12.2019176

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zuzana Juríková15.01.201920.03.2019106

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomností - Kalinkovo 2 s.r.o.02.10.201922.10.2019159

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomností - Slovenská likvidačná s.r.o.02.10.201922.10.2019158

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ján Pytel08.06.201929.06.2019130

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Roman Kováčik08.02.201920.03.2019107

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Roman Kováčik11.01.201920.03.2019105

pdf
Oznámenie o uložení písomnosti - Ján Pytel15.11.201902.12.2019170

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Marcel Haring08.01.201920.03.2019104

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Roman Kováčik19.02.201920.03.2019110

pdf
Oznámenie o uložení zásielky VZP - Roman Kováčik03.01.201920.03.2019102

pdf
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Rovinke a o nastúpení náhradníka11.02.201919.01.2020108

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby22.08.201915.09.2019143

pdf
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby rekreačná chata a spojeného územného konania o umiestnení stavby08.08.201905.09.2019141

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever17.05.201905.06.2019126

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná14.05.201905.06.2019124

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever17.06.201905.08.2019131

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever27.06.201905.08.2019134

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania05.08.201905.09.2019140

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Distribučný rozvod, úprava transformovne05.09.201902.10.2019146

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Komunikácie a spevnené plochy - Rovinka III. etapa05.09.201902.10.2019147

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Rovinka III. etapa20.09.201916.10.2019153

pdf
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním - Rodinný dom28.08.201915.09.2019144

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Obytná zóna Rovinka Pod Lipami05.08.201905.09.2019139

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Rovinka III. etapa15.04.201906.05.2019118

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi komunikácie a inžinierske siete23.09.201916.10.2019154

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby D_Rovinka_IBV_Brezová01.04.201923.04.2019116

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Cyklotrasa Miloslavov, Alžbetin dvor - Miloslava21.08.201915.09.2019142

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Obytná zóna Rovinka - Železničná 214.05.201905.06.2019125

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Tomáš Potrok, Adam Potrok02.04.201923.04.2019117

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Zemancovci23.04.201921.05.2019121

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Škorvaga10.05.201905.06.2019123

pdf
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Dunajská Lužná04.01.201920.03.2019103

pdf
Predĺženie lehoty na rozhodnutie o rozklade27.06.201905.08.2019133

pdf
Rozhodnutie ministra na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever09.07.201905.08.2019138

pdf
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby Rodinný dom s bazénom25.09.201916.10.2019158

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Vietor do plachiet v Rovinke17.09.201916.10.2019150

pdf
Rozhodnutie o povolení vodnej stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka etapa I. a etapa II. 11.03.201901.04.2019113

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever02.12.201927.12.2019175

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever11.03.201901.04.2019114

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná17.04.201906.05.2019120

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever28.06.201905.08.2019135

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Ulica pri kniežacích mohylách05.12.201927.12.2019178

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby D_Rovinka_IBV_Brezová06.05.201905.06.2019122

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Rovinka - stred11.11.201902.12.2019169

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 202.12.201927.12.2019177

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna Rovinka - Pod lipami22.11.201912.12.2019172

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Pri hrádzi komunikácie a inžinierské siete22.11.201912.12.2019173

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rovinka III. etapa21.05.201917.06.2019127

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever28.06.201905.08.2019136

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Garáž18.09.201916.10.2019151

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy - I. etapa22.11.201912.12.2019174

pdf
Stavebné povolenie na stavby SO 05, SO 06 - Rovinka III. etapa15.11.201902.12.2019171

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Distribučný rozvod NN14.10.201901.11.2019162

pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu pre stavbu Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever17.04.201906.05.2019119

pdf
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Fasády s.r.o.28.01.201920.03.2019107

pdf
Výpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rovinka28.02.201919.01.2020111

pdf
Výzva na celoplošnú deratizáciu na území Bratislavského kraja24.09.201927.12.2019156

pdf
Výzva vlastníkom a nájomcom pozemkov k ich údržbe a koseniu19.06.201927.12.2019132

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.201803.01.201919.01.2020101

pdf
Zverejnenie stavebného povolenia pre stavbu Rodinný dom s bazénom25.09.201916.10.2019157
2018
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dražobná vyhláška12.04.201829.05.2018031

pdf
Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov03.05.201818.05.2018035

pdf
Informácia o začatí správneho konania04.01.201830.01.2018004

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny02.10.201815.10.2018077

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny12.09.201815.10.2018073

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny15.01.201815.02.2018009

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny21.03.201815.04.2018028

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny21.03.201815.04.2018029

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny25.09.201815.10.2018076

pdf
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal s.r.o.01.02.201808.08.2018016

pdf
Odvolanie voči rozhodnutiu15.10.201815.11.2018091

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v oznámení o začatí územného konania09.04.201810.05.2018030

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí31.01.201815.02.2018014

pdf
Oznámenie o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti Obaľovňa živičných zmesí Ketelec19.07.201815.10.2018057

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš04.01.201830.01.2018005

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš09.10.201815.11.2018082

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dinev, Haring, Húska20.09.201815.10.2018074

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dominika Kocáková04.12.201831.12.2018100

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ing. Petra Stretavská17.10.201815.11.2018092

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jaroslava Birdanová06.09.201815.10.2018072

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel10.01.201830.01.2018007

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel11.06.201816.07.2018047

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel18.12.201807.01.2019105

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel30.01.201815.02.2018013

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Peter Šebest04.01.201830.01.2018006

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Petra Stretávska15.11.201804.12.2018096

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Kováčik18.12.201807.01.2019106

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska12.10.201815.11.2018087

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska15.06.201816.07.2018048

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Todor Dinev16.02.201812.03.2018021

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Plačko15.04.201810.05.2018033

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Plačko29.10.201815.11.2018093

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Plačko29.10.201815.11.2018094

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladislav Hargaš21.12.201807.01.2019112

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Boris Petráš10.05.201829.05.2018036

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ján Pytel20.03.201815.04.2018027

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ján Pytel22.05.201816.07.2018040

pdf
Oznámenie o podaní odvolania - verejná vyhláška09.08.201815.10.2018066

pdf
Oznámenie o podaní odvolania a postúpenie spisu odvolaciemu orgánu10.05.201829.05.2018037

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-202003.01.201830.01.2018002

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-202019.02.201812.03.2018022

pdf
Oznámenie o uložení písomnosti z poisťovne Dôvera - Marcel Haring06.11.201804.12.2018095

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Marcel Haring19.11.201831.12.2018097

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Roman Kováčik10.10.201815.11.2018084

pdf
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca15.01.201815.02.2018010

pdf
Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia31.08.201815.10.2018069

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná15.10.201815.11.2018089

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever13.12.201831.12.2018104

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever18.05.201805.06.2018039

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná12.02.201812.03.2018020

pdf
Oznámenie o začatí konania podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona pre stavbu Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštruktúrou06.06.201808.08.2018045

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva v poľovnom revíri Dunajská Lužná18.12.201807.01.2019108

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci protestu prokurátora porti opatreniu orgánu verejnej správy23.01.201815.02.2018012

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania17.08.201815.10.2018068

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby BA Rovinka, VN káblový napajáč NNK, VNK21.08.201815.10.2018069

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 01, SO 02, SO 03.118.05.201805.06.2018038

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 C - chodník08.08.201815.10.2018064

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 komunikácia a spevnené plochy08.08.201815.10.2018065

pdf
Oznámenie o začatí územného konania22.06.201816.07.2018050

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu KOMPLEX NOVÝ UNIMAR OBJEKT A02.10.201815.11.2018078

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu KOMPLEX NOVÝ UNIMAR OBJEKT B1 a B202.10.201815.11.2018079

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu Rovinka III. etapa17.07.201808.08.2018056

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu Rovinka IV. etapa16.07.201808.08.2018055

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby D_Rovinka_IBV_Orechová_FTTC_1293BR_Rovinka19.12.201807.01.2019109

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby Ulica pri kniežacích mohylách20.12.201807.01.2019110

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Autobusová zastávka Lipová20.12.201807.01.2019111

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Autobusová zastávka Malinová27.06.201816.07.2018051

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Chodník a autobusová zastávka26.04.201818.05.2018034

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratilsava-Dun. Lužná (zmena 8)04.01.201830.01.2018003

pdf
Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIÚS Bratislavského kraja na roky 2014 - 202012.03.201815.04.2018025

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kadeřábek22.05.201816.07.2018041

pdf
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska08.12.201831.12.2018101

pdf
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava20.11.201831.12.2018099

pdf
Rozhodnutie ministra o prerušení konania o zmene stavby pred dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná20.07.201808.08.2018058

pdf
Rozhodnutie ministra č. 77-201803.10.201815.11.2018080

pdf
Rozhodnutie o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie RIUS29.05.201816.07.2018042

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Bež Rovinkou23.07.201815.10.2018059

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever03.09.201815.10.2018070

pdf
Rozhodnutie o povolení športového podujatia MS mladých koní...21.09.201815.10.2018075

pdf
Rozhodnutie o poľovnom revíri13.03.201815.04.2018026

pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever28.06.201816.07.2018052

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Autobusová zastávka Malinová05.10.201815.11.2018081

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Chodník a autobusová zastávka verejnou vyhláškou05.06.201816.07.2018044

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby FTTH SC IBV Rovinka Pred Hrádzou II06.02.201812.03.2018019

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Komplex nový Unimar objekt A18.12.201807.01.2019107

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Optické pripojenie do prístupovej siete Rovinka19.11.201831.12.2018098

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Polyfunkčný objekt Rovinka30.05.201816.07.2018043

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Prípojka VN, Trafostanica, Vonkajšie NN rozvody01.02.201821.02.2018015

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby optické pripojenie do prístupovej siete ok rovinka 41 stachema13.08.201815.10.2018067

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever03.09.201815.10.2018071

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov...06.06.201808.08.2018046

pdf
Rozhodnutie o zastavení stavebného konania na stavbu Polyfunkčný objek Rovinka III - Relax07.03.201815.04.2018024

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná11.12.201831.12.2018103

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná13.04.201810.05.2018032

pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre stavbu Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o. - prevádzka Rovinka03.01.201830.01.2018001

pdf
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti Obaľovňa živičných zmesí Ketelec19.06.201808.08.2018049

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Rekreačná chata18.01.201815.02.2018011

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO.02 C - 2 Autobusová zastávka11.12.201831.12.2018102

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Chodník09.10.201815.11.2018083

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy05.02.201821.02.2018018

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 08 NN prípojky a SO 09 Verejné osvetlenie05.02.201821.02.2018017

pdf
Stavebné povolenie na stavbu prípojka VN, trafostanica, rozvody02.07.201808.08.2018053

pdf
Stavebné povolenie na stavby SO 07, SO 08, SO 1021.02.201812.03.2018023

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy - II. etapa11.10.201815.11.2018085

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu SO 03.2 - NN prípojky, SO 06.2 - verejné osvetlenie11.10.201815.11.2018086

pdf
Upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu12.10.201815.11.2018088

pdf
Upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu pre stavbu Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever15.10.201815.11.2018090

pdf
Verejné prerokovanie POH Bratislavského kraja 2016-202011.01.201815.02.2018008

pdf
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 15.06.201814.06.201815.10.2018047

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12 201708.02.201812.09.2018020

pdf
Zverejnenie podľa § 58a odsek 3 stavebného zákona - Výstavba distribučného areálu fy AREA METAL, s.r.o.01.08.201804.12.2018062

pdf
Zverejnenie podľa § 58a odsek 3 stavebného zákona - Výstavba distribučného areálu fy AREA METAL, s.r.o.01.08.201814.02.2020063

pdf
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu POH Bratislavského kraja na roky 2016 - 202023.07.201815.10.2018060
2017
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dodatočné stavebné povolenie na Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax10.02.201725.02.2017020

pdf
Dooznámenie - upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - zakreslenie ochranného pásma22.08.201706.09.2017082

pdf
Dražobná vyhláška20.10.201710.01.2018101

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov16.02.201703.03.2017022

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí o umiestnení stavby IBV Brezová ulica06.06.201721.06.2017054

pdf
Označenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením na stavbu Polyfunkčný objekt Rovinka III - Relax19.07.201703.08.2017064

pdf
Oznámenia o mieste uloženia písomnosti - Chrienová Andrea22.05.201706.06.2017047

pdf
Oznámenia o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou22.05.201706.06.2017046

pdf
Oznámenie MŽ SR o zmene navrhovanej činnosti – Rýchlostná cesta R7-Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 6)05.05.201720.05.2017042

pdf
Oznámenie NDS užívateľom pozemkov o začiatku realizácie stavieb v roku 201703.01.201718.01.2017003

pdf
Oznámenie o dodatočnom povolení na zmenu stavby Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax26.09.201711.10.2017093

pdf
Oznámenie o hodnotení navrhovanej činnosti Mobilné zariadenie na zhotovovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO05.05.201720.05.2017041

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš, Andrea Chrienová09.03.201724.03.2017028

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš, Ján Ježko27.04.201712.05.2017040

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš01.03.201716.03.2017024

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš13.11.201710.01.2018107

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš28.08.201712.09.2017083

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš31.03.201715.04.2017031

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jozef Labský20.09.201705.10.2017089

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Ježko07.03.201722.03.2017027

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lucia Lukáčová19.04.201704.05.2017037

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska, Todor Dinev21.07.201705.08.2017070

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska13.10.201730.10.2017099

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Todor Dinev07.09.201722.09.2017085

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Todor Dinev30.05.201714.06.2017050

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zuzana Suranovská21.08.201705.09.2017081

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomností - Lucia Lukáčová20.11.201710.01.2018109

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ján Pytel, Roman Kováčik07.11.201710.01.2018106

pdf
Oznámenie o navrhovanej činnosti Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o., prevádzaka Rovinka28.09.201713.11.2017096

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 202020.07.201704.08.2017068

pdf
Oznámenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením - stavba SO 01.2 miestna obslužná komunikácia II. etapa07.06.201722.06.2017055

pdf
Oznámenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením - stavba SO 03.1-2 verejné osvetlenie II. etapa a SO 04.1-2 Vonkajšie NN rozvody II. etapa07.06.201722.06.2017056

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná04.10.201719.10.2017097

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií na území obce Rovinka25.09.201710.10.2017092

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania Novostavba rodinného domu08.06.201723.06.2017057

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby Obytná zóna Rovinka - Slnečné pole11.01.201726.01.2017006

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu SO 01 - Prípojka VN pre Tesco Rovinka01.03.201716.03.2017025

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu SO 02, 05, 08 pre stavbu IBV Rovinka - Brezová ulica01.02.201716.02.2017013

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu Prístupová komunikácia a príslušná infraštruktúra28.12.201715.01.2018122

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy22.12.201710.01.2018121

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu SO 06 - NN Káblové rozvody02.08.201717.08.2017077

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – SO 06, SO 07 - IBV Rovinka - Brezová ulica03.02.201718.02.2017016

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou pre stavbu Infraštruktúra s prístupovou cestou pre 3 RD11.05.201726.05.2017043

pdf
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním - Rekreačná chata30.11.201710.01.2018115

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Rovinka IBV Brazova - prekládka trasy05.09.201720.09.2017084

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - PM Rovinka29.05.201713.06.2017049

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Západoslovenská distribučná, a.s.01.12.201710.01.2018116

pdf
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia01.02.201716.02.2017014

pdf
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Polyfunkčný objekt Rovinka19.12.201710.01.2018120

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby BA Rovinka; VN káblový napájač NNK, VNK09.08.201724.08.2017078

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD I. etapa25.09.201710.10.2017090

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD II. etapa25.09.201710.10.2017091

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTH SC IBV Rovinka Pred Hrádzou II. 06.12.201710.01.2018117

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - Novostavba RD09.02.201724.02.2017018

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Chodník Školská26.09.201711.10.2017094

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Alternatívne spracovanie kyslých sirovodíkových plynov27.01.201711.02.2017009

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 7)25.07.201709.08.2017071

pdf
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 1 ÚP Regiónu Bratislavský samosprávny kraj25.04.201710.05.2017039

pdf
Oznámenie o zrušení termínu dražby30.11.201710.01.2018115

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Juraj Adamko20.07.201704.08.2017067

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petra Stretavská06.11.201710.01.2018105

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Silvia Alušicová27.10.201713.11.2017104

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Tibor Húska03.01.201718.01.2017004

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vieroslava Šrámeková, Richard Šrámek23.01.201707.02.2017008

pdf
Ponuka na prenájom; zámena obecného majetku06.03.201721.03.2017026

pdf
Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Janík, Mrvová...06.02.201721.02.2017017

pdf
Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov - Mgr. Peter Macanga30.01.201714.02.2017010

pdf
Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - UNIMAR GROUP, s.r.o.26.05.201710.06.2017048

pdf
Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - UNIMAR GROUP, s.r.o.27.11.201710.01.2018111

pdf
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu POH Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 na životné prostredie20.07.201704.08.2017069

pdf
Prerušenie stavebného konania Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever06.04.201721.04.2017033

pdf
Prerušenie územného konania - Rovinka Park1, s.r.o. - Komunikácia a inž. siete IBV Rovinka - Trhové polia21.03.201705.04.2017030

pdf
Prerušenie územného konania stavby Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia27.06.201712.07.2017059

pdf
Rozhodnutia - povolenia na stavby Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami 13.12.201710.01.2018119

pdf
Rozhodnutia - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Infraštruktúra s prístupovou cestou pre 3 RD12.07.201727.07.2017063

pdf
Rozhodnutie - odstránenie výrobnej jednotky Výroba a expedícia10.07.201725.07.2017061

pdf
Rozhodnutie - odstránenie výrobných jednotiek Dimetyltereftalát,...10.07.201725.07.2017060

pdf
Rozhodnutie - odstránenie výrobných jednotiek Dimetyltereftalát, Polofúkané asfalty, Osidované asfalty a Výroba arom. rozpúšťadiel10.07.201725.07.2017062

pdf
Rozhodnutie - povolenie na stavbu Diaľnica D4 Bratislava; Jarovce - Ivanka sever05.06.201720.06.2017052

pdf
Rozhodnutie - povolenie na stavbu SO 06 Transformačná stanica, SO 07 Prípojka VN, SO 08 Rozvody NN, kábel Orange pre priemyselnú zónu19.07.201703.08.2017065

pdf
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie verejného športovo-charitatívneho podujatia BEŽ ROVINKOU, ktoré sa uskutoční 26.8.201714.06.201729.06.2017058

pdf
Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby Miestna obslužná komunikácia26.07.201710.08.2017074

pdf
Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby Verejné osvetlenie, Vonkajšie NN rozvody26.07.201710.08.2017073

pdf
Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever03.01.201718.01.2017005

pdf
Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania na stavebný objekt SO 04 Komunikácie a spevnené plochy, Novostavba čerpacej stanice PHM Rovinka13.01.201728.01.2017007

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie pre stavbu Novostavba rodinného domu27.07.201711.08.2017075

pdf
Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania na zmenu stavby Polyfunkčný objekt Rovinka III - Relax21.08.201705.09.2017080

pdf
Rozhodnutie na povolenie vodnej stavby IBV Rovinka - Brezová ulica26.06.201711.07.2017058

pdf
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby Komunikácia a spevnené plochy23.11.201710.01.2018110

pdf
Rozhodnutie o neposudzovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 1 ÚP regiónu-BSK25.07.201709.08.2017072

pdf
Rozhodnutie o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie pre stavbu Rýchlostná casta R7 Bratislava - Dunajská Lužní (zmena 7)13.09.201728.09.2017087

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD I. etapa30.11.201710.01.2018113

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD II. etapa30.11.201710.01.2018114

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Spevnené a nespevnené plochy pri železničnej stanici Miloslavov05.06.201720.06.2017051

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby BA, Rovinka, VN káblový napájač NNK, VNK13.10.201713.11.2017098

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Prístupová komunikácia+príslušná technická infraštruktúra17.08.201701.09.2017079

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rovinka IBV Brezová - prekládka trasy23.10.201713.11.2017102

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa19.10.201713.11.2017100

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka II. etapa02.08.201717.08.2017076

pdf
Rozhodnutie o určení pásma ochrany verejného vodovodu27.09.201712.10.2017095

pdf
Rozhodnutie o zaradení do siete miestnych komunikácií12.12.201710.01.2018118

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania na zmenu stavby ored jej dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná15.11.201710.01.2018108

pdf
Rozhodnutie o zastavení územného konania pre stavbu Chodník Školská27.11.201710.01.2018112

pdf
Rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania o strategickom dokumente Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka31.01.201715.02.2017012

pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 5)06.06.201721.06.2017053

pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná24.10.201713.11.2017103

pdf
Rozklad proti rozhodnutiu o povolení stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever19.07.201703.08.2017066

pdf
Schválenie registra pôvodného stavu v časti kat. úz. Rovinka, lokalita Za hrádzou09.02.201724.02.2017019

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 01 - Prípojka VN24.04.201709.05.2017038

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02, SO 05, SO 08 - IBV Rovinka - Brezová ulica06.04.201721.04.2017034

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 06 - IBV Brezová ulica08.09.201723.09.2017086

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 06, SO 07 - IBV Rovinka - Brezová ulica04.04.201719.04.2017032

pdf
Stavebné povolenie na stavebný objekt SO 04 Komunikácie a spevnené plochy - ČSPL na cestu I-6307.04.201722.04.2017035

pdf
Upovedomenie o odvolaní20.09.201705.10.2017088

pdf
Začatie konania o podnete - Novostavba čerpacej stanice PHM Rovinka03.01.201718.01.2017001

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.201603.01.201710.01.2018002

pdf
Územné rozhodnutie - Novostavba RD; Martina Pospíšilová10.03.201725.03.2017029

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Novostavba RD s 2 bytovými jednotkami11.05.201726.05.2017044

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 15 rodinných domov, Mgr. Juraj Kavacký03.02.201718.02.2017015

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 18 rodinných domov, MAGUIRES Real Estate, s.r.o.28.02.201715.03.2017023

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 15 RD, Juraj Kavacký10.04.201725.04.2017036
2016
TypeNázovZverejnené dňaPoradie

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 o ochrane prírody a krajiny12.01.2016002

pdf
Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami14.07.2016040

pdf
Oznámenie o dražbe05.04.2016015

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Húsková21.12.2016067

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Juraj Bodiš14.11.2016058

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel18.05.2016032

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Miroslav Škorvaga09.05.2016026

pdf
Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy 2016-202516.08.2016046

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax07.12.2016062

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania28.11.2016060

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia existujúceho parkoviska03.02.2016004

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 01 - prípojka VN, SO 02 - TS630kVA, SO 03 - Prípojky NN20.05.2016033

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy pre 7 pozemkov v lokalite Nová Rovinka, II. etapa06.04.2016016

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy pre stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II15.02.2016006

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy pre obytnú zónu Agátová alej10.05.2016027

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy stavby Novostavba ČSPH Rovinka09.11.2016055

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 05a Distribučné rozvody NN a PS.01 Jestvujúca trafostanica na stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II23.02.2016009

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 05b Domové prípojky NN a SO 06 Verejné osvetlenie pre stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II15.02.2016007

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 15- STL plynovod s prípojkami pre obytnú zónu Rovinka - Agátová alej13.06.2016036

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania IBV – Obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia - dopravné riešenie30.04.2016025

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho konania pre stavbu - Rýchlostná cesta R7 Bratislava-Dunajská Lužná26.02.2016011

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby SO 09- STL plynovod s prípojkami Obytná zóna Rovinka - Slnečné pole18.07.2016043

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Miestnej obslužnej komunikácie I.-II. etapa25.04.2016023

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – SO 01- Rozšírenie Železničnej ulice pre obytnú zónu Agátová alej10.05.2016028

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Rovinka_1367 BR17.03.2016012

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Spevnené a nespevnené plochy pri Železničnej stanici Miloslavov05.08.2016045

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Technická infraštruktúra IMM Rovinka II. etapa16.12.2016066

pdf
Oznámenie o začatí územného konania Preložka a ochrana MTS Slovak Telekom a.s.25.04.2016020

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - IBV Brezová ulica27.09.2016051

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Novostavba rodinného domu - GOL07.06.2016035

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rovinka Priemyselná zóna07.12.2016063

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa13.12.2016064

pdf
Oznámenie o začatí územného konania stavby Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax18.07.2016042

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 4)27.12.2016069

pdf
Oznámenie o zmene zámeru stavby Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami Rovinka I. etapa18.05.2016031

pdf
Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska k strategickému dokumentu Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy01.02.2016003

pdf
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat12.10.2016053

pdf
Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v obci Rovinka28.11.2016061

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie - SO 01, SO 02, SO 0314.07.2016039

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie - SO 15 - STL - plynovod s prípojkami14.07.2016038

pdf
Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania pre líniovú stavbu SO 01 - Miestna obslužná komunikácia a SO 02 - Upokojené komunikácie05.09.2016049

pdf
Rozhodnutie o odvolaní – JPÚ - Lokalita za hrádzou30.06.2016037

pdf
Rozhodnutie o povolení na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná10.05.2016029

pdf
Rozhodnutie o povolení na uskutočnenia akcie Bež Rovinkou18.07.2016041

pdf
Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby - Rovinka IBV Jasná ulica SO 03, SO 04, SO 0524.03.2016014

pdf
Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav v KÚ Rovinka - lokalita Za hrádzou04.02.2016005

pdf
Rozhodnutie o povolení stavby na stavbu - SO 01.1, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.209.11.2016057

pdf
Rozhodnutie o povolení stavby na stavbu - SO 03.1-2, SO 04.1-2, SO 08.1-2 pre výstavbu rodinných domov09.11.2016056

pdf
Rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy13.12.2016065

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV - Brezová ulica27.10.2016054

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - MOK pre výstavbu rodinných domov07.01.2016001

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba rodinného domu GOL25.08.2016047

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Polyfunkčný objekt Rovinka III - Relax15.11.2016059

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rovinka_1367BR12.05.2016030

pdf
Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na stavbu - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, Lokalita pred hrádzou, Etapa II.21.04.2016018

pdf
Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na stavbu - SO 05b Domové prípojky NN, SO 06 Verejné osvetlenie, Lokalita pred hrádzou, Etapa II.21.04.2016019

pdf
Stavebné povolenie - SO 05; SO 06; SO 07 - Obytná zóna Agátová alej a SO 04 - Obytná zóna Slnečné pole10.10.2016052

pdf
Stavebné povolenie SO 01- Rozšírenie Železničnej ulice, pre obytnú zónu Agátová alej29.12.2016070

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 02- Komunikácie a spevnené plochy obytnej zóny Rovinka - Agátová alej20.07.2016044

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 09 - STL plynovod s prípojkami31.08.2016048

pdf
Verejná vyhláška k správnemu konania vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre roky 2016-202022.03.2016013

pdf
Začatie konania o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - odstránenie stavby rodinného domu15.04.2016017

pdf
Začatie zlúčeného územného konania so stavebným konaním - Novostavba telocvične26.09.2016050

pdf
Územné rozhodnutie pre stavbu Preložka a ochrana MTS Slovak Telekom, a.s.06.06.2016034

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu - Lokalita pred hrádzou, Etapa II23.02.2016010

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy pre stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II15.02.2016008

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby 10 rodinných domov21.12.2016068

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu Miestnej obslužnej komunikácie pre výstavbu rodinných domov I. - II. etapa (SO 01 a SO 02)25.04.2016022

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu Miestnej obslužnej komunikácie pre výstavbu rodinných domov I. - II. etapa (SO 03; SO 04 a SO 08)25.04.2016021

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu SO 01 - Miestna obslužná komunikácia I. a II. etapa a SO 02 - Upokojené komunikácie26.04.2016024
2015
TypeNázovZverejnené dňaPoradie

pdf
2. opakovaná dražba28.10.2015057

pdf
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav18.08.2015045

pdf
Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení dobývacieho priestoru Rovinka - výzva na podanie vyjadrenia k odvolaniu14.12.2015065

pdf
Oznam o začatí konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci zrušenia dobývacieho priestoru Rovinka26.03.2015013

pdf
Oznámenie - Dopravná a technická infraštruktúra pre individuálnu formu bývania02.07.2015036

pdf
Oznámenie o predložení Správy o doterajšom hospodárení v lesnom celku Lesy SR Bratislava13.06.2015032

pdf
Oznámenie o predložení Správy o doterajšom hospodárení v lesnom celku Ostatné subjekty Bratislava13.06.2015033

pdf
Oznámenie o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu - Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy15.10.2015054

pdf
Oznámenie o začatí konania10.03.2015009

pdf
Oznámenie o začatí konania o odstránení drobnej stavby05.06.2015027

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Cesta I-63 Bratislava - Dunajská Lužná, II. Úsek Rovinka08.06.2015029

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - IBV Obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia v obci Rovinka - NN káblový rozvod - verejný rozvod05.06.2015028

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 06 - NN Káblové rozvody pre stavbu IBV Rovinka - Jasná ulica10.11.2015059

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - miestna obslužná komunikácia C3 - II. etapa06.02.2015002

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - stavebné úpravy na ceste I-63 - Dopravné napojenie územia14.05.2015023

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu Križovatka I-6318.02.2015006

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Lokalita pred hrádzou - Etapa II06.02.2015003

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na Dopravné riešenie - I. etapa stavby IBV – Obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia25.05.2015025

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu Komunikácie a spevnené plochy, Dažďová kanalizácia a Sadové úpravy - IBV Rovinka - Jasná ulica14.10.2015052

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu NN Káblové, Verejné osvetlenie pre stavbu IBV Rovinka - Jasná ulica14.10.2015053

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - IBV-obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia I. a II. etapa18.08.2015043

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania s miestnym zisťovaním11.03.2015010

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou14.05.2015022

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Obytný súbor Rovinka- Agátová alej05.08.2015041

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Technická infraštruktúra v lokalite Nová Rovinka, II. etapa22.05.2015024

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - MOK pre výstavbu rodinných domov28.10.2015056

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Trafostanica, Prípojka VN a NN19.11.2015060

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania IBV Rovinka - Jasná ulica17.07.2015039

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD11.06.2015031

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštruktúrou a prístupovou komunikáciou11.06.2015030

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Obytná zóna Rovinka - Slnečné pole07.10.2015050

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Modifikácia rozparovania etylénu na EJ pre LDPE - III. etapa03.06.2015026

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Rýchlostná cesta R7 Bratislava-Dunajská Lužná20.08.2015047

pdf
Rozhodnutie - odstránenie stavby oplotenie pozemku parc. č. 1020 a 1029 ∕ 114.07.2015038

pdf
Rozhodnutie - povolenie vodnej stavby01.07.2015034

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Chata Rovinka01.04.2015015

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Križovatka I-63 - Dopravné napojenie územia - zmena dokončenej stavby18.02.2015007

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Križovatka I-63 - Dopravné napojenie územia13.02.2015005

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Miestna obslužná komunikácia - I. etapa13.02.2015004

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Miestna obslužná komunikácia - I. etapa27.02.2015008

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Miestna obslužná komunikácia - II. etapa26.03.2015012

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Miestna obslužná komunikácia C3 - II. etapa09.04.2015017

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Prekládka NN pre stavbu Križovatka I-63 - dopravné napojenie územia30.03.2015014

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom - FM prodizajn13.04.2015018

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu SO 06.1 - NN káblové rozvody pre stavbu IBV Rovinka - Jasná ulica09.12.2015064

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavebný objekt Dopravné riešenie - I. etapa - IBV - obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia14.10.2015051

pdf
Rozhodnutie - zamietnutie odvolania - dodatočne povolená stavba - Polyfunkčná budova27.08.2015048

pdf
Rozhodnutie - zamietnutie odvolania Annamária Gyurkovicsová27.11.2015063

pdf
Rozhodnutie o stavebnom povolení pre stavebné objekty Cestné komunikácie, Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia08.07.2015037

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Rovinka - Jasná ulica20.08.2015046

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Lokalita Pred hrádzou, Etapa II16.03.2015011

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Technická infraštruktúra v lokalite Nová Rovinka II. etapa03.08.2015040

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Trafostanica, prípojka VN a NN31.12.2015067

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštruktúrou a prístupovou komunikáciou25.11.2015061

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytný súbor 37 pozemkov22.01.2015001

pdf
Rozhodnutie o vyhovení protestu prokurátora20.04.2015019

pdf
Rozhodnutie o zrušení dobývacieho priestoru Rovinka30.10.2015058

pdf
Stavebné povolenie - rozvod NN07.09.2015049

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02, SO 05, SO 08 pre stavbu IBV Rovinka - Jasná ulica27.11.2015062

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Stavebné úpravy na ceste I-63 - časť SSC01.07.2015035

pdf
Upovedomenie o odvolaní18.08.2015044

pdf
Upovedomenie o odvolaní30.04.2015021

pdf
Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti - Štefan Jeck01.04.2015016

pdf
Zoznam daňových dlžníkov 201421.04.2015020

pdf
Územné rozhodnutie Obytná zóna Rovinka - Slnečné pole18.12.2015066

pdf
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Obytná zóna Rovinka - Agátová alej26.10.2015055

pdf
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD12.08.2015042
2014
TypeNázovZverejnené dňaPoradie

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov22.02.2014006

pdf
Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania SO 04 - plynovod s prípojkami11.06.2014049

pdf
Odpovede starostu obce na otázky redaktorky RTVS17.03.2014019

pdf
Oprava rozhodnutia 21849 ∕ 201412.05.2014037

pdf
Oznámenie - začatie konania o územnom plánovaní o stavebnom poriadku14.11.2014077

pdf
Oznámenie o predložení zámeru08.10.2014070

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Dunajská Lužná - zmeny a doplnky20.03.2014020

pdf
Oznámenie o vodoprávnom konaní10.04.2014033

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre SO-04-STL plynovod s prípojkami02.04.2014027

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení líniovej stavby - Káblový distribučný systém Rovinka s prípojkami účastníkov22.02.2014009

pdf
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby, RD so súp. č. 6928.05.2014043

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Križovatka I-63 - Dopravné napojenie územia II.26.11.2014079

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Križovatka I-63 - Dopravné napojenie územia26.11.2014078

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Miestna obslužná komunikácia C3 - II. etapa19.12.2014083

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami12.03.2014015

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami12.03.2014016

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami12.03.2014017

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 03 NN - Káblové rozvody30.05.2014045

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 04.1 STL - plynovod, 04.2 STL prípojky k plynu03.06.2014046

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - miestna obslužná komunikácia - I. etapa (verejné osvetlenie; sadové a terénne úpravy)05.12.2014080

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - miestna obslužná komunikácia - I. etapa pre stavbu Obchodné centrum TESCO05.12.2014081

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania Obytná zóna Rovinka - Železničná ul. Prípojka VN23.07.2014060

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania Obytná zóna Rovinka - Železničná ul. Rozvod NN23.07.2014061

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania SO 03-komunikácie a spevnené plochy05.11.2014074

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania SO 06.1 - Káblové rozvody11.06.2014050

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby Rovinka lokalita Bagrovisko - VN, TS, NN24.02.2014013

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na Obytná zóna Rovinka- Železničná, Jelšové-komunikácie a inžinierske siete16.04.2014034

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania07.06.2014047

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania11.11.2014075

pdf
Oznámenie o začatí zlúčeného ú