Oficálna stránka obce

Úradné oznamy

Úradné oznamyArchív
TypeÚradné oznamyDátum ZverejneniaPoradie

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 12.09.2018073

pdf
Oznámenie o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti Obaľovňa živičných zmesí Ketelec 19.07.2018057

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dinev, Haring, Húska 20.09.2018074

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jaroslava Birdanová 06.09.2018072

pdf
Oznámenie o podaní odvolania - verejná vyhláška 09.08.2018066

pdf
Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia 31.08.2018061

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania 17.08.2018068

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby BA Rovinka, VN káblový napajáč NNK, VNK 21.08.2018069

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 C - chodník 08.08.2018064

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 komunikácia a spevnené plochy 08.08.2018065

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Bež Rovinkou 23.07.2018059

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 03.09.2018070

pdf
Rozhodnutie o povolení športového podujatia MS mladých koní... 21.09.2018075

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby optické pripojenie do prístupovej siete ok rovinka 41 stachema 13.08.2018067

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 03.09.2018071

pdf
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 15.06.2018 14.06.2018035

pdf
Zverejnenie podľa § 58a odsek 3 stavebného zákona - Výstavba distribučného areálu fy AREA METAL, s.r.o. 01.08.2018062

pdf
Zverejnenie podľa § 58a odsek 3 stavebného zákona - Výstavba distribučného areálu fy AREA METAL, s.r.o. 01.08.2018063

pdf
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu POH Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 23.07.2018060
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012