Oficálna stránka obce

Úradné oznamy

Úradné oznamyArchív
2020
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu Technická infraštruktúra lokalita D18, Dunajská Lužná, Rovinka - Majerská 10.07.202027.07.2020059

pdf
Dooznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby 15.06.202009.07.2020046

pdf
Doplnenie konania Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra 16.03.202015.04.2020030

pdf
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti 21.01.202002.03.2020003

pdf
Návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Rovinka, lokalita Za hrádzou 20.04.202016.06.2020033

pdf
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - karanténa 16.03.202016.06.2020026

pdf
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - karanténa zmena 19.03.202016.06.2020032

pdf
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - režimové opatrenia 16.03.202016.06.2020027

pdf
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz a obmedzenie prevádzok 16.03.202016.06.2020025

pdf
Oznámenie o adresovaní rozhodnutia - Stephane Saghatelian 07.05.202016.06.2020038

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš, Vieroslava Šrámeková 27.07.202007.09.2020063

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš 14.07.202007.09.2020061

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš 30.04.202020.05.2020036

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš 31.07.202007.09.2020066

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dávid Janík 30.04.202020.05.2020037

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel 30.06.202027.07.2020055

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lucia Foľtánová 19.02.202026.03.2020012

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lucia Lukáčová 31.07.202007.09.2020065

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Peter Babjak 17.07.202007.09.2020062

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska 03.03.202026.03.2020016

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska 04.06.202009.07.2020043

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska 06.03.202026.03.2020018

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska 16.06.202009.07.2020049

pdf
Oznámenie o uložení došlej zásielky - Ivan Riznič 03.09.202020.10.2020073

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Božena Drahošová 07.09.202020.10.2020074

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Kontár 27.05.202016.06.2020040

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Stephane Saghatelian 03.03.202026.03.2020017

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby SO02 Komunikácie a spevnené plochy 20.05.202016.06.2020039

pdf
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustení od ústneho pojednávania 16.06.202009.07.2020048

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 17.01.202014.02.2020001

pdf
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre stavbu Novostavba izolovaného rodinného domu 20.05.202016.06.2020040

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 18.09.202020.10.2020077

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania IBV Rovinka - stred, objekt SO 06 16.03.202015.04.2020028

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania IBV Rovinka - stred, objekty SO01, 07, 08 16.03.202015.04.2020029

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO 82 Rozvody plynu s prípojkami 03.06.202009.07.2020041

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO 83.2 Elektrické rozvody, SO 84 Verejné osvetlenie 03.06.202009.07.2020042

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú zónu 11 RD 22.06.202009.07.2020054

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete 16.06.202009.07.2020050

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete 17.06.202009.07.2020052

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Technická infraštruktúra obce Miloslavov lokalita RZ_19-18 03.08.202007.09.2020067

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu IBV Rovinka - stred 12.03.202015.04.2020024

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa 28.01.202014.02.2020005

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD 08.07.202027.07.2020057

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby INS FTTH SAMR 03 Rovinka Update 04.02.202026.02.2020006

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia stavby a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi komunikácie a inžinierske siete 08.07.202027.07.2020058

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Martin Frťala 15.06.202009.07.2020047

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - René Roder 19.06.202009.07.2020053

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Šrámekovci 16.09.202020.10.2020076

pdf
Povolenie na odstránenie stavby, stavebné povolenie na rekreačnú chatu 15.06.202009.07.2020045

zip
Prílohy k návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Rovinka, lokalita Za hrádzou 20.04.202016.06.2020033

pdf
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby Rodinný dom 29.07.202007.09.2020064

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Optické pripojenie do prístupovej siete 14.08.202007.09.2020068

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra 07.02.202026.02.2020007

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 2 02.12.2019177

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Technická infraštruktúra obec Miloslavov lokalita RZ_19, 18 11.09.202020.10.2020075

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 01 Dopravné riešenie stavby Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske site 17.08.202007.09.2020071

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 02 stavby IBV Rovinka - stred 20.04.202020.05.2020034

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 06 stavby IBV Rovinka - stred 23.04.202020.05.2020035

pdf
Stavebné povolenie na objekty SO 01, 07, 08 stavby IBV Rovinka - stred 23.04.202020.05.2020036

pdf
Stavebné povolenie na objekty SO 05, SO 06 stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa 26.02.202026.03.2020014

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Novostavba izolovaného rodinného domu 17.06.202009.07.2020051

pdf
Stavebné povolenie na stavbu ROVINKA RELAX, Etapa 4, 5 17.08.202007.09.2020070

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 02.09.202020.10.2020072

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete 10.07.202027.07.2020060

pdf
Upovedomenie o odvolaní voči stavbe Ulica pri kniežacích mohylách 24.01.202014.02.2020004

pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu 01.07.202027.07.2020056

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - CITROËN 13.02.202020.05.2020008

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - ŠKODA 120L 13.02.202020.05.2020010

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - ŠKODA OCTAVIA 13.02.202020.05.2020011

pdf
Usmernenie hlavného hygienika SR - 5. aktualizácia 19.03.202016.06.2020033

pdf
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe 11.03.202016.06.2020022

pdf
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia 10.03.202016.06.2020020

pdf
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia 10.03.202016.06.2020021

pdf
Vyhlásenie mimoriadnej situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 12.03.202016.06.2020023

pdf
Výberové konanie na výber kupujúceho - Vodohospodárska výstavba 26.02.202026.03.2020013

pdf
Zasadnutie krízového štábu obce Rovinka zo dňa 9.3.2020 09.03.202016.06.2020019

pdf
Začatie procesu prerokovávania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny 14.08.202020.10.2020069

pdf
Zmena a doplnenie Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz a obmedzenie prevádzok 17.03.202016.06.2020031

pdf
Zmena rozhodnutia o umiestnení stavby Pri hrádzi komunikácie a inžinierske siete 23.09.202020.10.2020078
2019
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti 06.06.201905.08.2019129

pdf
Oznámenie o adresovaní výzvy - Jozef Wágner 19.02.201920.03.2019109

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Alena Foľtánová 18.09.201916.10.2019152

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Alexander Stauder 05.03.201901.04.2019112

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Barbora Syneková 05.06.201929.06.2019128

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Denisa Foľtánová 16.09.201916.10.2019149

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel 05.09.201902.10.2019145

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lucia Foľtánová 12.12.201919.01.2020180

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marcel Haring 13.09.201902.10.2019148

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Petráš, Kubalová 10.12.201927.12.2019179

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Raya Bartyková 20.03.201915.04.2019115

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska 03.07.201905.08.2019137

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska 24.09.201916.10.2019155

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Todor Dinev 02.12.201927.12.2019176

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zuzana Juríková 15.01.201920.03.2019106

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomností - Kalinkovo 2 s.r.o. 02.10.201922.10.2019159

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomností - Slovenská likvidačná s.r.o. 02.10.201922.10.2019158

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ján Pytel 08.06.201929.06.2019130

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Roman Kováčik 08.02.201920.03.2019107

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Roman Kováčik 11.01.201920.03.2019105

pdf
Oznámenie o uložení písomnosti - Ján Pytel 15.11.201902.12.2019170

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Marcel Haring 08.01.201920.03.2019104

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Roman Kováčik 19.02.201920.03.2019110

pdf
Oznámenie o uložení zásielky VZP - Roman Kováčik 03.01.201920.03.2019102

pdf
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Rovinke a o nastúpení náhradníka 11.02.201919.01.2020108

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 22.08.201915.09.2019143

pdf
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby rekreačná chata a spojeného územného konania o umiestnení stavby 08.08.201905.09.2019141

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 17.05.201905.06.2019126

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 14.05.201905.06.2019124

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 17.06.201905.08.2019131

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 27.06.201905.08.2019134

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania 05.08.201905.09.2019140

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Distribučný rozvod, úprava transformovne 05.09.201902.10.2019146

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Komunikácie a spevnené plochy - Rovinka III. etapa 05.09.201902.10.2019147

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Rovinka III. etapa 20.09.201916.10.2019153

pdf
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním - Rodinný dom 28.08.201915.09.2019144

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Obytná zóna Rovinka Pod Lipami 05.08.201905.09.2019139

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Rovinka III. etapa 15.04.201906.05.2019118

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi komunikácie a inžinierske siete 23.09.201916.10.2019154

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby D_Rovinka_IBV_Brezová 01.04.201923.04.2019116

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Cyklotrasa Miloslavov, Alžbetin dvor - Miloslava 21.08.201915.09.2019142

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Obytná zóna Rovinka - Železničná 2 14.05.201905.06.2019125

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Tomáš Potrok, Adam Potrok 02.04.201923.04.2019117

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Zemancovci 23.04.201921.05.2019121

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Škorvaga 10.05.201905.06.2019123

pdf
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Dunajská Lužná 04.01.201920.03.2019103

pdf
Predĺženie lehoty na rozhodnutie o rozklade 27.06.201905.08.2019133

pdf
Rozhodnutie ministra na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 09.07.201905.08.2019138

pdf
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby Rodinný dom s bazénom 25.09.201916.10.2019158

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Vietor do plachiet v Rovinke 17.09.201916.10.2019150

pdf
Rozhodnutie o povolení vodnej stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka etapa I. a etapa II. 11.03.201901.04.2019113

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 02.12.201927.12.2019175

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 11.03.201901.04.2019114

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 17.04.201906.05.2019120

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 28.06.201905.08.2019135

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Ulica pri kniežacích mohylách 05.12.201927.12.2019178

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby D_Rovinka_IBV_Brezová 06.05.201905.06.2019122

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Rovinka - stred 11.11.201902.12.2019169

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 2 02.12.201927.12.2019177

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna Rovinka - Pod lipami 22.11.201912.12.2019172

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Pri hrádzi komunikácie a inžinierské siete 22.11.201912.12.2019173

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rovinka III. etapa 21.05.201917.06.2019127

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 28.06.201905.08.2019136

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Garáž 18.09.201916.10.2019151

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy - I. etapa 22.11.201912.12.2019174

pdf
Stavebné povolenie na stavby SO 05, SO 06 - Rovinka III. etapa 15.11.201902.12.2019171

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Distribučný rozvod NN 14.10.201901.11.2019162

pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu pre stavbu Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 17.04.201906.05.2019119

pdf
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Fasády s.r.o. 28.01.201920.03.2019107

pdf
Výpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rovinka 28.02.201919.01.2020111

pdf
Výzva na celoplošnú deratizáciu na území Bratislavského kraja 24.09.201927.12.2019156

pdf
Výzva vlastníkom a nájomcom pozemkov k ich údržbe a koseniu 19.06.201927.12.2019132

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018 03.01.201919.01.2020101

pdf
Zverejnenie stavebného povolenia pre stavbu Rodinný dom s bazénom 25.09.201916.10.2019157
2018
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dražobná vyhláška 12.04.201829.05.2018031

pdf
Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov 03.05.201818.05.2018035

pdf
Informácia o začatí správneho konania 04.01.201830.01.2018004

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 02.10.201815.10.2018077

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 12.09.201815.10.2018073

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 15.01.201815.02.2018009

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 21.03.201815.04.2018028

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 21.03.201815.04.2018029

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 25.09.201815.10.2018076

pdf
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal s.r.o. 01.02.201808.08.2018016

pdf
Odvolanie voči rozhodnutiu 15.10.201815.11.2018091

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v oznámení o začatí územného konania 09.04.201810.05.2018030

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí 31.01.201815.02.2018014

pdf
Oznámenie o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti Obaľovňa živičných zmesí Ketelec 19.07.201815.10.2018057

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš 04.01.201830.01.2018005

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš 09.10.201815.11.2018082

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dinev, Haring, Húska 20.09.201815.10.2018074

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dominika Kocáková 04.12.201831.12.2018100

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ing. Petra Stretavská 17.10.201815.11.2018092

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jaroslava Birdanová 06.09.201815.10.2018072

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel 10.01.201830.01.2018007

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel 11.06.201816.07.2018047

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel 18.12.201807.01.2019105

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel 30.01.201815.02.2018013

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Peter Šebest 04.01.201830.01.2018006

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Petra Stretávska 15.11.201804.12.2018096

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Kováčik 18.12.201807.01.2019106

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska 12.10.201815.11.2018087

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska 15.06.201816.07.2018048

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Todor Dinev 16.02.201812.03.2018021

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Plačko 15.04.201810.05.2018033

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Plačko 29.10.201815.11.2018093

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Plačko 29.10.201815.11.2018094

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladislav Hargaš 21.12.201807.01.2019112

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Boris Petráš 10.05.201829.05.2018036

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ján Pytel 20.03.201815.04.2018027

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ján Pytel 22.05.201816.07.2018040

pdf
Oznámenie o podaní odvolania - verejná vyhláška 09.08.201815.10.2018066

pdf
Oznámenie o podaní odvolania a postúpenie spisu odvolaciemu orgánu 10.05.201829.05.2018037

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 03.01.201830.01.2018002

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 19.02.201812.03.2018022

pdf
Oznámenie o uložení písomnosti z poisťovne Dôvera - Marcel Haring 06.11.201804.12.2018095

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Marcel Haring 19.11.201831.12.2018097

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Roman Kováčik 10.10.201815.11.2018084

pdf
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca 15.01.201815.02.2018010

pdf
Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia 31.08.201815.10.2018069

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 15.10.201815.11.2018089

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 13.12.201831.12.2018104

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 18.05.201805.06.2018039

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 12.02.201812.03.2018020

pdf
Oznámenie o začatí konania podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona pre stavbu Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštruktúrou 06.06.201808.08.2018045

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva v poľovnom revíri Dunajská Lužná 18.12.201807.01.2019108

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci protestu prokurátora porti opatreniu orgánu verejnej správy 23.01.201815.02.2018012

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania 17.08.201815.10.2018068

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby BA Rovinka, VN káblový napajáč NNK, VNK 21.08.201815.10.2018069

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 01, SO 02, SO 03.1 18.05.201805.06.2018038

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 C - chodník 08.08.201815.10.2018064

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 komunikácia a spevnené plochy 08.08.201815.10.2018065

pdf
Oznámenie o začatí územného konania 22.06.201816.07.2018050

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu KOMPLEX NOVÝ UNIMAR OBJEKT A 02.10.201815.11.2018078

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu KOMPLEX NOVÝ UNIMAR OBJEKT B1 a B2 02.10.201815.11.2018079

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu Rovinka III. etapa 17.07.201808.08.2018056

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu Rovinka IV. etapa 16.07.201808.08.2018055

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby D_Rovinka_IBV_Orechová_FTTC_1293BR_Rovinka 19.12.201807.01.2019109

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby Ulica pri kniežacích mohylách 20.12.201807.01.2019110

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Autobusová zastávka Lipová 20.12.201807.01.2019111

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Autobusová zastávka Malinová 27.06.201816.07.2018051

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Chodník a autobusová zastávka 26.04.201818.05.2018034

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratilsava-Dun. Lužná (zmena 8) 04.01.201830.01.2018003

pdf
Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIÚS Bratislavského kraja na roky 2014 - 2020 12.03.201815.04.2018025

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kadeřábek 22.05.201816.07.2018041

pdf
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska 08.12.201831.12.2018101

pdf
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava 20.11.201831.12.2018099

pdf
Rozhodnutie ministra o prerušení konania o zmene stavby pred dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 20.07.201808.08.2018058

pdf
Rozhodnutie ministra č. 77-2018 03.10.201815.11.2018080

pdf
Rozhodnutie o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie RIUS 29.05.201816.07.2018042

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Bež Rovinkou 23.07.201815.10.2018059

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 03.09.201815.10.2018070

pdf
Rozhodnutie o povolení športového podujatia MS mladých koní... 21.09.201815.10.2018075

pdf
Rozhodnutie o poľovnom revíri 13.03.201815.04.2018026

pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 28.06.201816.07.2018052

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Autobusová zastávka Malinová 05.10.201815.11.2018081

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Chodník a autobusová zastávka verejnou vyhláškou 05.06.201816.07.2018044

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby FTTH SC IBV Rovinka Pred Hrádzou II 06.02.201812.03.2018019

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Komplex nový Unimar objekt A 18.12.201807.01.2019107

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Optické pripojenie do prístupovej siete Rovinka 19.11.201831.12.2018098

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Polyfunkčný objekt Rovinka 30.05.201816.07.2018043

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Prípojka VN, Trafostanica, Vonkajšie NN rozvody 01.02.201821.02.2018015

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby optické pripojenie do prístupovej siete ok rovinka 41 stachema 13.08.201815.10.2018067

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 03.09.201815.10.2018071

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov... 06.06.201808.08.2018046

pdf
Rozhodnutie o zastavení stavebného konania na stavbu Polyfunkčný objek Rovinka III - Relax 07.03.201815.04.2018024

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 11.12.201831.12.2018103

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 13.04.201810.05.2018032

pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre stavbu Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o. - prevádzka Rovinka 03.01.201830.01.2018001

pdf
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti Obaľovňa živičných zmesí Ketelec 19.06.201808.08.2018049

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Rekreačná chata 18.01.201815.02.2018011

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO.02 C - 2 Autobusová zastávka 11.12.201831.12.2018102

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Chodník 09.10.201815.11.2018083

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 05.02.201821.02.2018018

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 08 NN prípojky a SO 09 Verejné osvetlenie 05.02.201821.02.2018017

pdf
Stavebné povolenie na stavbu prípojka VN, trafostanica, rozvody 02.07.201808.08.2018053

pdf
Stavebné povolenie na stavby SO 07, SO 08, SO 10 21.02.201812.03.2018023

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy - II. etapa 11.10.201815.11.2018085

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu SO 03.2 - NN prípojky, SO 06.2 - verejné osvetlenie 11.10.201815.11.2018086

pdf
Upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu 12.10.201815.11.2018088

pdf
Upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu pre stavbu Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 15.10.201815.11.2018090

pdf
Verejné prerokovanie POH Bratislavského kraja 2016-2020 11.01.201815.02.2018008

pdf
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 15.06.2018 14.06.201815.10.2018047

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12 2017 08.02.201812.09.2018020

pdf
Zverejnenie podľa § 58a odsek 3 stavebného zákona - Výstavba distribučného areálu fy AREA METAL, s.r.o. 01.08.201804.12.2018062

pdf
Zverejnenie podľa § 58a odsek 3 stavebného zákona - Výstavba distribučného areálu fy AREA METAL, s.r.o. 01.08.201814.02.2020063

pdf
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu POH Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 23.07.201815.10.2018060
2017
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dodatočné stavebné povolenie na Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax 10.02.201725.02.2017020

pdf
Dooznámenie - upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - zakreslenie ochranného pásma 22.08.201706.09.2017082

pdf
Dražobná vyhláška 20.10.201710.01.2018101

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 16.02.201703.03.2017022

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí o umiestnení stavby IBV Brezová ulica 06.06.201721.06.2017054

pdf
Označenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením na stavbu Polyfunkčný objekt Rovinka III - Relax 19.07.201703.08.2017064

pdf
Oznámenia o mieste uloženia písomnosti - Chrienová Andrea 22.05.201706.06.2017047

pdf
Oznámenia o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou 22.05.201706.06.2017046

pdf
Oznámenie MŽ SR o zmene navrhovanej činnosti – Rýchlostná cesta R7-Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 6) 05.05.201720.05.2017042

pdf
Oznámenie NDS užívateľom pozemkov o začiatku realizácie stavieb v roku 2017 03.01.201718.01.2017003

pdf
Oznámenie o dodatočnom povolení na zmenu stavby Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax 26.09.201711.10.2017093

pdf
Oznámenie o hodnotení navrhovanej činnosti Mobilné zariadenie na zhotovovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO 05.05.201720.05.2017041

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš, Andrea Chrienová 09.03.201724.03.2017028

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš, Ján Ježko 27.04.201712.05.2017040

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš 01.03.201716.03.2017024

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš 13.11.201710.01.2018107

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš 28.08.201712.09.2017083

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš 31.03.201715.04.2017031

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jozef Labský 20.09.201705.10.2017089

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Ježko 07.03.201722.03.2017027

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Lucia Lukáčová 19.04.201704.05.2017037

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska, Todor Dinev 21.07.201705.08.2017070

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska 13.10.201730.10.2017099

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Todor Dinev 07.09.201722.09.2017085

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Todor Dinev 30.05.201714.06.2017050

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zuzana Suranovská 21.08.201705.09.2017081

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomností - Lucia Lukáčová 20.11.201710.01.2018109

pdf
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Ján Pytel, Roman Kováčik 07.11.201710.01.2018106

pdf
Oznámenie o navrhovanej činnosti Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o., prevádzaka Rovinka 28.09.201713.11.2017096

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 20.07.201704.08.2017068

pdf
Oznámenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením - stavba SO 01.2 miestna obslužná komunikácia II. etapa 07.06.201722.06.2017055

pdf
Oznámenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením - stavba SO 03.1-2 verejné osvetlenie II. etapa a SO 04.1-2 Vonkajšie NN rozvody II. etapa 07.06.201722.06.2017056

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 04.10.201719.10.2017097

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií na území obce Rovinka 25.09.201710.10.2017092

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania Novostavba rodinného domu 08.06.201723.06.2017057

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby Obytná zóna Rovinka - Slnečné pole 11.01.201726.01.2017006

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu SO 01 - Prípojka VN pre Tesco Rovinka 01.03.201716.03.2017025

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu SO 02, 05, 08 pre stavbu IBV Rovinka - Brezová ulica 01.02.201716.02.2017013

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu Prístupová komunikácia a príslušná infraštruktúra 28.12.201715.01.2018122

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 22.12.201710.01.2018121

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu SO 06 - NN Káblové rozvody 02.08.201717.08.2017077

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – SO 06, SO 07 - IBV Rovinka - Brezová ulica 03.02.201718.02.2017016

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou pre stavbu Infraštruktúra s prístupovou cestou pre 3 RD 11.05.201726.05.2017043

pdf
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním - Rekreačná chata 30.11.201710.01.2018115

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Rovinka IBV Brazova - prekládka trasy 05.09.201720.09.2017084

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - PM Rovinka 29.05.201713.06.2017049

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Západoslovenská distribučná, a.s. 01.12.201710.01.2018116

pdf
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia 01.02.201716.02.2017014

pdf
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Polyfunkčný objekt Rovinka 19.12.201710.01.2018120

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby BA Rovinka; VN káblový napájač NNK, VNK 09.08.201724.08.2017078

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD I. etapa 25.09.201710.10.2017090

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD II. etapa 25.09.201710.10.2017091

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTH SC IBV Rovinka Pred Hrádzou II. 06.12.201710.01.2018117

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - Novostavba RD 09.02.201724.02.2017018

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Chodník Školská 26.09.201711.10.2017094

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Alternatívne spracovanie kyslých sirovodíkových plynov 27.01.201711.02.2017009

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 7) 25.07.201709.08.2017071

pdf
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 1 ÚP Regiónu Bratislavský samosprávny kraj 25.04.201710.05.2017039

pdf
Oznámenie o zrušení termínu dražby 30.11.201710.01.2018115

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Juraj Adamko 20.07.201704.08.2017067

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petra Stretavská 06.11.201710.01.2018105

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Silvia Alušicová 27.10.201713.11.2017104

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Tibor Húska 03.01.201718.01.2017004

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vieroslava Šrámeková, Richard Šrámek 23.01.201707.02.2017008

pdf
Ponuka na prenájom; zámena obecného majetku 06.03.201721.03.2017026

pdf
Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Janík, Mrvová... 06.02.201721.02.2017017

pdf
Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov - Mgr. Peter Macanga 30.01.201714.02.2017010

pdf
Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - UNIMAR GROUP, s.r.o. 26.05.201710.06.2017048

pdf
Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - UNIMAR GROUP, s.r.o. 27.11.201710.01.2018111

pdf
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu POH Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 na životné prostredie 20.07.201704.08.2017069

pdf
Prerušenie stavebného konania Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 06.04.201721.04.2017033

pdf
Prerušenie územného konania - Rovinka Park1, s.r.o. - Komunikácia a inž. siete IBV Rovinka - Trhové polia 21.03.201705.04.2017030

pdf
Prerušenie územného konania stavby Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia 27.06.201712.07.2017059

pdf
Rozhodnutia - povolenia na stavby Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami 13.12.201710.01.2018119

pdf
Rozhodnutia - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Infraštruktúra s prístupovou cestou pre 3 RD 12.07.201727.07.2017063

pdf
Rozhodnutie - odstránenie výrobnej jednotky Výroba a expedícia 10.07.201725.07.2017061

pdf
Rozhodnutie - odstránenie výrobných jednotiek Dimetyltereftalát,... 10.07.201725.07.2017060

pdf
Rozhodnutie - odstránenie výrobných jednotiek Dimetyltereftalát, Polofúkané asfalty, Osidované asfalty a Výroba arom. rozpúšťadiel 10.07.201725.07.2017062

pdf
Rozhodnutie - povolenie na stavbu Diaľnica D4 Bratislava; Jarovce - Ivanka sever 05.06.201720.06.2017052

pdf
Rozhodnutie - povolenie na stavbu SO 06 Transformačná stanica, SO 07 Prípojka VN, SO 08 Rozvody NN, kábel Orange pre priemyselnú zónu 19.07.201703.08.2017065

pdf
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie verejného športovo-charitatívneho podujatia BEŽ ROVINKOU, ktoré sa uskutoční 26.8.2017 14.06.201729.06.2017058

pdf
Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby Miestna obslužná komunikácia 26.07.201710.08.2017074

pdf
Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby Verejné osvetlenie, Vonkajšie NN rozvody 26.07.201710.08.2017073

pdf
Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 03.01.201718.01.2017005

pdf
Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania na stavebný objekt SO 04 Komunikácie a spevnené plochy, Novostavba čerpacej stanice PHM Rovinka 13.01.201728.01.2017007

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie pre stavbu Novostavba rodinného domu 27.07.201711.08.2017075

pdf
Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania na zmenu stavby Polyfunkčný objekt Rovinka III - Relax 21.08.201705.09.2017080

pdf
Rozhodnutie na povolenie vodnej stavby IBV Rovinka - Brezová ulica 26.06.201711.07.2017058

pdf
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby Komunikácia a spevnené plochy 23.11.201710.01.2018110

pdf
Rozhodnutie o neposudzovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 1 ÚP regiónu-BSK 25.07.201709.08.2017072

pdf
Rozhodnutie o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie pre stavbu Rýchlostná casta R7 Bratislava - Dunajská Lužní (zmena 7) 13.09.201728.09.2017087

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD I. etapa 30.11.201710.01.2018113

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD II. etapa 30.11.201710.01.2018114

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Spevnené a nespevnené plochy pri železničnej stanici Miloslavov 05.06.201720.06.2017051

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby BA, Rovinka, VN káblový napájač NNK, VNK 13.10.201713.11.2017098

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Prístupová komunikácia+príslušná technická infraštruktúra 17.08.201701.09.2017079

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rovinka IBV Brezová - prekládka trasy 23.10.201713.11.2017102

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa 19.10.201713.11.2017100

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka II. etapa 02.08.201717.08.2017076

pdf
Rozhodnutie o určení pásma ochrany verejného vodovodu 27.09.201712.10.2017095

pdf
Rozhodnutie o zaradení do siete miestnych komunikácií 12.12.201710.01.2018118

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania na zmenu stavby ored jej dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 15.11.201710.01.2018108

pdf
Rozhodnutie o zastavení územného konania pre stavbu Chodník Školská 27.11.201710.01.2018112

pdf
Rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania o strategickom dokumente Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 31.01.201715.02.2017012

pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 5) 06.06.201721.06.2017053

pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 24.10.201713.11.2017103

pdf
Rozklad proti rozhodnutiu o povolení stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 19.07.201703.08.2017066

pdf
Schválenie registra pôvodného stavu v časti kat. úz. Rovinka, lokalita Za hrádzou 09.02.201724.02.2017019

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 01 - Prípojka VN 24.04.201709.05.2017038

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02, SO 05, SO 08 - IBV Rovinka - Brezová ulica 06.04.201721.04.2017034

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 06 - IBV Brezová ulica 08.09.201723.09.2017086

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 06, SO 07 - IBV Rovinka - Brezová ulica 04.04.201719.04.2017032

pdf
Stavebné povolenie na stavebný objekt SO 04 Komunikácie a spevnené plochy - ČSPL na cestu I-63 07.04.201722.04.2017035

pdf
Upovedomenie o odvolaní 20.09.201705.10.2017088

pdf
Začatie konania o podnete - Novostavba čerpacej stanice PHM Rovinka 03.01.201718.01.2017001

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016 03.01.201710.01.2018002

pdf
Územné rozhodnutie - Novostavba RD; Martina Pospíšilová 10.03.201725.03.2017029

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Novostavba RD s 2 bytovými jednotkami 11.05.201726.05.2017044

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 15 rodinných domov, Mgr. Juraj Kavacký 03.02.201718.02.2017015

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 18 rodinných domov, MAGUIRES Real Estate, s.r.o. 28.02.201715.03.2017023

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 15 RD, Juraj Kavacký 10.04.201725.04.2017036
2016
TypeNázovZverejnené dňaPoradie

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 o ochrane prírody a krajiny 12.01.2016002

pdf
Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami 14.07.2016040

pdf
Oznámenie o dražbe 05.04.2016015

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Húsková 21.12.2016067

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Juraj Bodiš 14.11.2016058

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Pytel 18.05.2016032

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Miroslav Škorvaga 09.05.2016026

pdf
Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy 2016-2025 16.08.2016046

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax 07.12.2016062

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania 28.11.2016060

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia existujúceho parkoviska 03.02.2016004

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 01 - prípojka VN, SO 02 - TS630kVA, SO 03 - Prípojky NN 20.05.2016033

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy pre 7 pozemkov v lokalite Nová Rovinka, II. etapa 06.04.2016016

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy pre stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II 15.02.2016006

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy pre obytnú zónu Agátová alej 10.05.2016027

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy stavby Novostavba ČSPH Rovinka 09.11.2016055

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 05a Distribučné rozvody NN a PS.01 Jestvujúca trafostanica na stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II 23.02.2016009

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 05b Domové prípojky NN a SO 06 Verejné osvetlenie pre stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II 15.02.2016007

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 15- STL plynovod s prípojkami pre obytnú zónu Rovinka - Agátová alej 13.06.2016036

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania IBV – Obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia - dopravné riešenie 30.04.2016025

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho konania pre stavbu - Rýchlostná cesta R7 Bratislava-Dunajská Lužná 26.02.2016011

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby SO 09- STL plynovod s prípojkami Obytná zóna Rovinka - Slnečné pole 18.07.2016043

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Miestnej obslužnej komunikácie I.-II. etapa 25.04.2016023

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – SO 01- Rozšírenie Železničnej ulice pre obytnú zónu Agátová alej 10.05.2016028

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Rovinka_1367 BR 17.03.2016012

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Spevnené a nespevnené plochy pri Železničnej stanici Miloslavov 05.08.2016045

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Technická infraštruktúra IMM Rovinka II. etapa 16.12.2016066

pdf
Oznámenie o začatí územného konania Preložka a ochrana MTS Slovak Telekom a.s. 25.04.2016020

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - IBV Brezová ulica 27.09.2016051

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Novostavba rodinného domu - GOL 07.06.2016035

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rovinka Priemyselná zóna 07.12.2016063

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa 13.12.2016064

pdf
Oznámenie o začatí územného konania stavby Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax 18.07.2016042

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 4) 27.12.2016069

pdf
Oznámenie o zmene zámeru stavby Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami Rovinka I. etapa 18.05.2016031

pdf
Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska k strategickému dokumentu Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy 01.02.2016003

pdf
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat 12.10.2016053

pdf
Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v obci Rovinka 28.11.2016061

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie - SO 01, SO 02, SO 03 14.07.2016039

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie - SO 15 - STL - plynovod s prípojkami 14.07.2016038

pdf
Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania pre líniovú stavbu SO 01 - Miestna obslužná komunikácia a SO 02 - Upokojené komunikácie 05.09.2016049

pdf
Rozhodnutie o odvolaní – JPÚ - Lokalita za hrádzou 30.06.2016037

pdf
Rozhodnutie o povolení na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 10.05.2016029

pdf
Rozhodnutie o povolení na uskutočnenia akcie Bež Rovinkou 18.07.2016041

pdf
Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby - Rovinka IBV Jasná ulica SO 03, SO 04, SO 05 24.03.2016014

pdf
Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav v KÚ Rovinka - lokalita Za hrádzou 04.02.2016005

pdf
Rozhodnutie o povolení stavby na stavbu - SO 01.1, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.2 09.11.2016057

pdf
Rozhodnutie o povolení stavby na stavbu - SO 03.1-2, SO 04.1-2, SO 08.1-2 pre výstavbu rodinných domov 09.11.2016056

pdf
Rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy 13.12.2016065

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV - Brezová ulica 27.10.2016054

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - MOK pre výstavbu rodinných domov 07.01.2016001

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba rodinného domu GOL 25.08.2016047

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Polyfunkčný objekt Rovinka III - Relax 15.11.2016059

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rovinka_1367BR 12.05.2016030

pdf
Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na stavbu - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, Lokalita pred hrádzou, Etapa II. 21.04.2016018

pdf
Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na stavbu - SO 05b Domové prípojky NN, SO 06 Verejné osvetlenie, Lokalita pred hrádzou, Etapa II. 21.04.2016019

pdf
Stavebné povolenie - SO 05; SO 06; SO 07 - Obytná zóna Agátová alej a SO 04 - Obytná zóna Slnečné pole 10.10.2016052

pdf
Stavebné povolenie SO 01- Rozšírenie Železničnej ulice, pre obytnú zónu Agátová alej 29.12.2016070

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 02- Komunikácie a spevnené plochy obytnej zóny Rovinka - Agátová alej 20.07.2016044

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 09 - STL plynovod s prípojkami 31.08.2016048

pdf
Verejná vyhláška k správnemu konania vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre roky 2016-2020 22.03.2016013

pdf
Začatie konania o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - odstránenie stavby rodinného domu 15.04.2016017

pdf
Začatie zlúčeného územného konania so stavebným konaním - Novostavba telocvične 26.09.2016050

pdf
Územné rozhodnutie pre stavbu Preložka a ochrana MTS Slovak Telekom, a.s. 06.06.2016034

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu - Lokalita pred hrádzou, Etapa II 23.02.2016010

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy pre stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II 15.02.2016008

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby 10 rodinných domov 21.12.2016068

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu Miestnej obslužnej komunikácie pre výstavbu rodinných domov I. - II. etapa (SO 01 a SO 02) 25.04.2016022

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu Miestnej obslužnej komunikácie pre výstavbu rodinných domov I. - II. etapa (SO 03; SO 04 a SO 08) 25.04.2016021

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu SO 01 - Miestna obslužná komunikácia I. a II. etapa a SO 02 - Upokojené komunikácie 26.04.2016024
2015
TypeNázovZverejnené dňaPoradie

pdf
2. opakovaná dražba 28.10.2015057

pdf
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav 18.08.2015045

pdf
Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení dobývacieho priestoru Rovinka - výzva na podanie vyjadrenia k odvolaniu 14.12.2015065

pdf
Oznam o začatí konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci zrušenia dobývacieho priestoru Rovinka 26.03.2015013

pdf
Oznámenie - Dopravná a technická infraštruktúra pre individuálnu formu bývania 02.07.2015036

pdf
Oznámenie o predložení Správy o doterajšom hospodárení v lesnom celku Lesy SR Bratislava 13.06.2015032

pdf
Oznámenie o predložení Správy o doterajšom hospodárení v lesnom celku Ostatné subjekty Bratislava 13.06.2015033

pdf
Oznámenie o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu - Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy 15.10.2015054

pdf
Oznámenie o začatí konania 10.03.2015009

pdf
Oznámenie o začatí konania o odstránení drobnej stavby 05.06.2015027

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Cesta I-63 Bratislava - Dunajská Lužná, II. Úsek Rovinka 08.06.2015029

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - IBV Obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia v obci Rovinka - NN káblový rozvod - verejný rozvod 05.06.2015028

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 06 - NN Káblové rozvody pre stavbu IBV Rovinka - Jasná ulica 10.11.2015059

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - miestna obslužná komunikácia C3 - II. etapa 06.02.2015002

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - stavebné úpravy na ceste I-63 - Dopravné napojenie územia 14.05.2015023

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu Križovatka I-63 18.02.2015006

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Lokalita pred hrádzou - Etapa II 06.02.2015003

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na Dopravné riešenie - I. etapa stavby IBV – Obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia 25.05.2015025

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu Komunikácie a spevnené plochy, Dažďová kanalizácia a Sadové úpravy - IBV Rovinka - Jasná ulica 14.10.2015052

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu NN Káblové, Verejné osvetlenie pre stavbu IBV Rovinka - Jasná ulica 14.10.2015053

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - IBV-obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia I. a II. etapa 18.08.2015043

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania s miestnym zisťovaním 11.03.2015010

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou 14.05.2015022

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Obytný súbor Rovinka- Agátová alej 05.08.2015041

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Technická infraštruktúra v lokalite Nová Rovinka, II. etapa 22.05.2015024

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - MOK pre výstavbu rodinných domov 28.10.2015056

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Trafostanica, Prípojka VN a NN 19.11.2015060

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania IBV Rovinka - Jasná ulica 17.07.2015039

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD 11.06.2015031

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštruktúrou a prístupovou komunikáciou 11.06.2015030

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Obytná zóna Rovinka - Slnečné pole 07.10.2015050

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Modifikácia rozparovania etylénu na EJ pre LDPE - III. etapa 03.06.2015026

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Rýchlostná cesta R7 Bratislava-Dunajská Lužná 20.08.2015047

pdf
Rozhodnutie - odstránenie stavby oplotenie pozemku parc. č. 1020 a 1029 ∕ 1 14.07.2015038

pdf
Rozhodnutie - povolenie vodnej stavby 01.07.2015034

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Chata Rovinka 01.04.2015015

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Križovatka I-63 - Dopravné napojenie územia - zmena dokončenej stavby 18.02.2015007

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Križovatka I-63 - Dopravné napojenie územia 13.02.2015005

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Miestna obslužná komunikácia - I. etapa 13.02.2015004

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Miestna obslužná komunikácia - I. etapa 27.02.2015008

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Miestna obslužná komunikácia - II. etapa 26.03.2015012

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Miestna obslužná komunikácia C3 - II. etapa 09.04.2015017

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Prekládka NN pre stavbu Križovatka I-63 - dopravné napojenie územia 30.03.2015014

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom - FM prodizajn 13.04.2015018

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu SO 06.1 - NN káblové rozvody pre stavbu IBV Rovinka - Jasná ulica 09.12.2015064

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavebný objekt Dopravné riešenie - I. etapa - IBV - obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia 14.10.2015051

pdf
Rozhodnutie - zamietnutie odvolania - dodatočne povolená stavba - Polyfunkčná budova 27.08.2015048

pdf
Rozhodnutie - zamietnutie odvolania Annamária Gyurkovicsová 27.11.2015063

pdf
Rozhodnutie o stavebnom povolení pre stavebné objekty Cestné komunikácie, Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 08.07.2015037

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Rovinka - Jasná ulica 20.08.2015046

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Lokalita Pred hrádzou, Etapa II 16.03.2015011

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Technická infraštruktúra v lokalite Nová Rovinka II. etapa 03.08.2015040

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Trafostanica, prípojka VN a NN 31.12.2015067

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštruktúrou a prístupovou komunikáciou 25.11.2015061

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytný súbor 37 pozemkov 22.01.2015001

pdf
Rozhodnutie o vyhovení protestu prokurátora 20.04.2015019

pdf
Rozhodnutie o zrušení dobývacieho priestoru Rovinka 30.10.2015058

pdf
Stavebné povolenie - rozvod NN 07.09.2015049

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02, SO 05, SO 08 pre stavbu IBV Rovinka - Jasná ulica 27.11.2015062

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Stavebné úpravy na ceste I-63 - časť SSC 01.07.2015035

pdf
Upovedomenie o odvolaní 18.08.2015044

pdf
Upovedomenie o odvolaní 30.04.2015021

pdf
Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti - Štefan Jeck 01.04.2015016

pdf
Zoznam daňových dlžníkov 2014 21.04.2015020

pdf
Územné rozhodnutie Obytná zóna Rovinka - Slnečné pole 18.12.2015066

pdf
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Obytná zóna Rovinka - Agátová alej 26.10.2015055

pdf
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD 12.08.2015042
2014
TypeNázovZverejnené dňaPoradie

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 22.02.2014006

pdf
Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania SO 04 - plynovod s prípojkami 11.06.2014049

pdf
Odpovede starostu obce na otázky redaktorky RTVS 17.03.2014019

pdf
Oprava rozhodnutia 21849 ∕ 2014 12.05.2014037

pdf
Oznámenie - začatie konania o územnom plánovaní o stavebnom poriadku 14.11.2014077

pdf
Oznámenie o predložení zámeru 08.10.2014070

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Dunajská Lužná - zmeny a doplnky 20.03.2014020

pdf
Oznámenie o vodoprávnom konaní 10.04.2014033

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre SO-04-STL plynovod s prípojkami 02.04.2014027

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení líniovej stavby - Káblový distribučný systém Rovinka s prípojkami účastníkov 22.02.2014009

pdf
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby, RD so súp. č. 69 28.05.2014043

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Križovatka I-63 - Dopravné napojenie územia II. 26.11.2014079

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Križovatka I-63 - Dopravné napojenie územia 26.11.2014078

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Miestna obslužná komunikácia C3 - II. etapa 19.12.2014083

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami 12.03.2014015

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami 12.03.2014016

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami 12.03.2014017

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 03 NN - Káblové rozvody 30.05.2014045

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 04.1 STL - plynovod, 04.2 STL prípojky k plynu 03.06.2014046

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - miestna obslužná komunikácia - I. etapa (verejné osvetlenie; sadové a terénne úpravy) 05.12.2014080

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - miestna obslužná komunikácia - I. etapa pre stavbu Obchodné centrum TESCO 05.12.2014081

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania Obytná zóna Rovinka - Železničná ul. Prípojka VN 23.07.2014060

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania Obytná zóna Rovinka - Železničná ul. Rozvod NN 23.07.2014061

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania SO 03-komunikácie a spevnené plochy 05.11.2014074

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania SO 06.1 - Káblové rozvody 11.06.2014050

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby Rovinka lokalita Bagrovisko - VN, TS, NN 24.02.2014013

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na Obytná zóna Rovinka- Železničná, Jelšové-komunikácie a inžinierske siete 16.04.2014034

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania 07.06.2014047

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania 11.11.2014075

pdf
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania - Preložka STL plynovodu DN 150 22.02.2014007

pdf
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním - Novostavba rodinného domu parc. č. 20914 ∕ 6 17.10.2014071

pdf
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným pre líniovú stavbu SO 04.3 Rekonštrukcia plynovodu DN 150 Rovinka 22.04.2014035

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Inžinierske siete a komunikácia 11.02.2014002

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - miestna obslužná komunikácia - II. etapa 31.03.2014025

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - začatie územného konania o umiestnení stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 22.02.2014008

pdf
Oznámenie o začatí územného konania SO 06 - NN Káblové rozvody 25.03.2014021

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - IBV Obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia v obci Rovinka 16.07.2014059

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania IBV Rovinka - Piata ulica 22.02.2014011

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 22.02.2014010

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Komunikácia a inžinierske siete pre výstavbu v Rovinke 02.04.2014026

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o využití územia Terénne úpravy pre stavbu - Obytná zóna Rovinka - Železničná, Jelšové 21.05.2014040

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o využívaní územia Úprava terénu 03.10.2014069

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava; Jarovce - Ivanka sever 20.09.2014067

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Radovan Hančár 25.06.2014052

pdf
Povolenie o správnom konaní na stavbu Obytná zóna Rovinka - Železničná, Jelšové 22.05.2014041

pdf
Predloženie spisového materiálu na odvolacie konanie 29.05.2014044

pdf
Rozhodnutie - I. povolenie stavebníkovi TESCO na uskutočnenie vodnej stavby - SO 09 Dažďová kanalizácia 20.09.2014068

pdf
Rozhodnutie - o doplnení stavebného povolenia 14.08.2014063

pdf
Rozhodnutie - povolenie na líniovú stavbu - Káblový distribučný systém Rovinka s prípojkami účastníkov 29.04.2014036

pdf
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby na stavbu Nová Rovinka II. 29.12.2014084

pdf
Rozhodnutie - povolenie odstránenia rodinného domu, súp. č. 69 26.06.2014055

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu IBV Rovinka - Káblové rozvody 26.06.2014054

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu Preložka STL plynovodu DN 150 - oceľ v Rovinke 26.03.2014022

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavebné objekty Rekonštrukcia TS 0055-001, SO 08.1 Prípojka VN, SO 08.2 Prekládka VN 28.08.2014064

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavebné objekty SO 04 - STL plynovod - podobjekty na stavbe Obytná zóna Rovinka - Železničná ulica, Jelšové 09.07.2014057

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavebný objekt SO-Komunikácie a spevnené plochy Obytná výstavba - Nová Rovinka II 05.12.2014082

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavebný objekt SO 06.1 - NN Káblové rozvodz 11.09.2014066

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavebný objekt SO 09 - Rozvod NN na stavbe Obytná zóna Rovinka - Železničná ulica, Jelšové 03.09.2014065

pdf
Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 31.03.2014024

pdf
Rozhodnutie; ktorým sa mení royhodnutie pre OC TESCO 26.03.2014023

pdf
Rozhodnutie 30.04.20140362

pdf
Rozhodnutie o prerušení územného konania 30.10.2014073

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Bagrovisko 17.02.2014003

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Rovinka - Piata ulica 10.04.2014032

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Rovinka 07.03.2014014

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Obytná zóna Jelšové 17.02.2014004

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Polyfunkčný objekt 20.02.2014005

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - SO 06 NN káblové rozvody 20.05.2014038

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - miestna obslužná komunikácia C3 - II. etapa 28.05.2014042

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Komunikácia a inžinierske siete pre výstavbu v Rovinke 20.05.2014039

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby OC TESCO 22.01.2014001

pdf
Rozhodnutie o určení ucelenej časti lesov 23.07.2014062

pdf
Rozhodnutie o využívaní územia na terénne úpravy pre stavbu Obytná zóna; Rovinka - Železničná, Jelšové 09.07.2014056

pdf
Rozhodnutie o využívaní územia Úprava terénu 13.11.2014076

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania spojené so stavebným konaním Rekonštrukcia plynovodu DN 150 Rovinka 30.10.2014072

pdf
Stavebné povolenie - SO 01 Dopravné napojenie obytnej zóny a úprava Železničnej ulice, SO 02 - Komunikácia a spevnené plochy 09.06.2014048

pdf
Stavebné povolenie Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami 08.04.2014029

pdf
Stavebné povolenie Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami 08.04.2014030

pdf
Stavebné povolenie Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami 08.04.2014031

pdf
Stavebné povolenie k lokalite - Rovinka Bagrovisko 07.04.2014028

pdf
Stavebné povolenie na stavebné objekty - káblové rozvody VN a TS, káblové rozvody NN, verejné osvetlenie 26.06.2014053

pdf
Upovedomenie o odvolaní 22.02.2014012

pdf
Upovedomenie o podaní odvolania 30.04.20140361

pdf
Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia Lesného celku Podunajské Biskupice pre obdobie rokov 2016 - 2025 13.06.2014051

pdf
Verejná vyhláška a rozhodnutie o určení lesného celku 12.07.2014058

pdf
Vývoj realizácie stavby bytového domu A-56 17.03.2014018
2013
TypeNázovZverejnené dňaPoradie

pdf
Dražobná vyhláška 27.06.2013002

pdf
Kolaudačné rozhodnutie - nová distribučná transformačná stanica a distribučný rozvod - novostavba 28.06.2013003

pdf
Oznam - rýchlostná cesta R7 Bratislava-Dunajská Lužná 06.09.2013014

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Enermont, spol. s r.o. 28.06.2013004

pdf
Oznámenie o začatí opakovaného stavebného konania vo veci líniovej stavby Technická infraštruktúra - SO 01 Komunikácie a dláždené plochy I. etapa 22.01.2013001

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rovinka, s.r.o. 28.06.2013005

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania Úprava existujúcej turistickej trasy na cyklotrasu verejnou vyhláškou 28.06.2013006

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - OC TESCO 09.10.2013018

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby - Rovinka, lokalita Bagrovisko 12.11.2013020

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Obytná zóna Rovinka - Jelšové 27.11.2013021

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Obytná zóna Rovinka - Železničná ulica 25.10.2013019

pdf
Rozhodnutie OÚ ŽP Senec k stavbe OC TESCO 09.10.2013017

pdf
Rozhodnutie o vydaní povolenia o umiestnení vodnej stavby - ROVINKA s.r.o. 08.08.2013009

pdf
Rozhodnutie o vydaní stavebného - Stavebné úpravy jestvujúcej turistickej cesty 08.08.2013008

pdf
Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia - SOKK REAL s.r.o. 08.08.2013010

pdf
Rozhodnutie o zastavení územného konania - Predajňa BILLA 08.08.2013012

pdf
Rozhodnutie o začatí stavebného konania - ROVISTAV s.r.o. 08.08.2013011

pdf
Stavebné povolenie - verejné osvetlenie - Rovinka, s.r.o. 28.06.2013007

pdf
Verejná vyhláška o začatí územného konania lokalita Bagrovisko 04.10.2013015

pdf
Vyjadrenie MŽP SR k rýchlostnej ceste R7 09.10.2013016

pdf
Zisťovacie konanie - Obchodné centrum TESCO Rovinka 08.08.2013013
2012
TypeNázovZverejnené dňaPoradie

pdf
Oznámenie o dražbe 28.10.2012013

pdf
Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu zmien ÚPD-Zmeny ÚP obce Rovinka, jún 2012 04.07.2012007

pdf
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Zmeny ÚP obce Rovinka 08.08.2012010

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania (KRAJČI & GAŇO architects s.r.o.) 11.08.2012011

pdf
Oznámeni o výkone zádržného práva 13.01.2012001

pdf
Preskúmanie zmien Územného plánu obce Rovinka, jún 2012, upravený návrh september 2012 21.12.2012015

pdf
Rozhodnutie KÚ ŽP v Bratislave o vydaní povolenia na uskutočnenie vodnej stavby Rovinka-prepojenie vodovodných potrubí 03.08.2012009

pdf
Rozhodnutie Obecného úradu v Rovinke o vydaní stavebného povolenia na stavbu IBV Rovinka (Zorline - plus s.r.o.) 03.07.2012006

pdf
Rozhodnutie o posudzovaní dokumentu Zmeny územného plánu obce Rovinka, jún 2012 28.10.2012012

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Rovinka - 37 rodinných domov 17.12.2012014

pdf
Verejná vyhláška - prerokovanie Konceptu územného plánu 17.04.2012004

pdf
Vyhlásenie verejného obstarávania 30.01.2012002

pdf
Vyhlásenie verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve BSK 04.07.2012008

pdf
Výzva na bezodkladné vypratanie nehnuteľnosti - Bella Piazza, s.r.o. 17.04.2012003

pdf
Záverečné stanovisko MŽP SR - navrhovaná činnosť LDPE4-nová výrobňa polyetylénu, SCP 23.04.2012005