Upracme Rovinku

V rámci medzinárodnej iniciatívy a pri príležitosti celoslovenského podujatia UPRACME SLOVENSKO sa Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku opäť rozhodla zorganizovať čistenie našej obce a jej blízkeho okolia od odpadkov v sobotu 19. septembra 2020 v poobedňajších hodinách od 13.00 h do 15.30 h. Stretneme sa o 13.00 na parkovisku pri malom jazere, kde si odovzdáme prázdne vrecia na odpad. V menších skupinkách či už … Čítať ďalej Upracme Rovinku