Oficálna stránka obce

Upozornenie na nedostatky pri separovaní plastov

20. septembra 2017

Na základe žiadosti spoločnosti Marius Pedersen, a.s., ktorá zabezpečuje v obci vývoz plastov, si Vás dovoľujeme upozorniť na opakované nedostatky pri separovanom zbere plastov do igelitových vriec. Do týchto vriec je možné dávať len plasty (PET fľaše – od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, plastové obaly z čistiacich prostriedkov; PE – igelitové tašky, fólie a pod.) a nie ostatný odpad ako napr. plechovky od piva, nealkoholických nápojov a polystyrén, ktoré sa tam často vyskytujú.  Na zber plechoviek sú určené zberné 1 110 l nádoby červenej farby s označením „KOVY“, ktoré sú rozmiestnené po obci. Polystyrén je možné odovzdať na zbernom dvore v Rovinke.  Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. vyvezie igelitové vrecia, len keď sú v nich uvedené plasty. Pokiaľ sa v týchto vreciach bude nachádzať iný odpad nebudú Vám vyvezené.

Ďakujeme za pochopenie

  •  
  •  

Last modified: 8. októbra 2017