Oficálna stránka obce

Upozornenie – detské ihriská

21. mája 2020

Detské ihriská v obci sú v zmysle vydaných opatrení Krízového štábu obce Rovinka zo dňa 13. 05. 2020 naďalej uzatvorené. Porušovanie, nerešpektovanie týchto opatrení je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 335/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 psím. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 €.

  •  
  •  

Last modified: 21. mája 2020