Oficálna stránka obce

Umiestnenie nádob na odpad v deň vývozu

12. októbra 2017

Na základe zmluvných podmienok so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu, dovoľujeme si upozorniť občanov Rovinky na spôsob umiestnenia odpadových nádob v deň vývozu. Odpadové nádoby musia byť v deň vývozu pripravené na verejne prístupné miesto, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo. Priestor medzi nádobou a miestom pristavenia vozidla musí byť vhodný (bez rozkopávok, snehových bariér…) pre bezpečnú manipuláciu s nádobou.

Pokiaľ bude nádoba v deň vývozu umiestnená na súkromnom pozemku nebude vyvezená. Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen majú zákaz vstupu na súkromný pozemok.

Ďakujeme za pochopenie.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 12. októbra 2017