Oficálna stránka obce

Úhrada daní a poplatku za komunálny odpad

20. marca 2019

Správca dane obec Rovinka oznamuje daňovníkom miestnych daní (daň z nehnuteľností a daň za psa), že rozhodnutia k dani pre zdaňovacie obdobie r. 2019 si môžu prísť osobne prevziať od 20. 03. 2019 do 12. 04. 2019 v čase úradných hodín na 1. poschodí obecného úradu, číslo dverí 13. Po tomto termíne budú rozhodnutia zasielané na adresu daňovníkov cez poštovú prepravu.

Zároveň upozorňujeme na povinnosť uhradiť poplatok za komunálny odpad do 31.  03. 2019. Bližšie informácie nájdete v odkaze: Platba poplatku za komunálny odpad

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 19. marca 2019