Oficálna stránka obce

Testy na meranie kvality vody

6. apríla 2021

V polovici marca pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa vody dostala obec od spoločnosti Slovnaft v rámci programu Dobrý sused, rýchlotesty na merania kvality vody v studniach. Nakoľko táto iniciatíva bola veľmi úspešná a záujem o testy prevýšil ich počet, zabezpečila spoločnosť Slovnaft ďalšie testy, aby bolo možné uspokojiť každého záujemcu. Test do minúty zmeria 6 najdôležitejších hodnôt vody – dusičnany, dusitany, chlór, celková tvrdosť, prechodná tvrdosť a pH.

Test si je možné vyzdvihnúť zadarmo na Obecnom úrade Rovinka denne do 15.30, príp. neskôr po telefonickom dohovore na tel. č. 0915941081. Rezervácia na test sa nerobí, nakoľko ich je násobne viac ako v prvom kole a malo by ich byť dostatok pre všetkých.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 6. apríla 2021