Oficálna stránka obce

Testovanie na COVID-19 v Rovinke

20. januára 2021

Testovanie na COVID-19 bude v Rovinke prebiehať na jednom odbernom mieste a to v prechodovej chodbe telocvične pri základnej škole na adrese Školská 266, Rovinka. Testovanie bude zatiaľ prebiehať v dňoch:

22.1.2021 v čase od 9.00 do 18.00
23.1.2021 v čase od 8.00 do 18.00
24.1.2021 v čase od 8.00 do 18.00

Testovania sa budú môcť zúčastniť len osoby, ktoré budú registrované cez príslušný registračný portál (na konci článku). Vzhľadom k aktuálne obmedzenej kapacite sa môže zaregistrovať na testovanie iba osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v obci Rovinka vo veku od 15 do 65 rokov, resp. nad 65 rokov v pracovnom pomere. Každá registrácia bude kontrolovaná a manuálne schvaľovaná. Po schválení príde každému na ním uvedenú adresu potvrdenie o rezervácií (môže to prísť aj do nevyžiadanej pošty). Pri samotnom testovaní bude registrácia kontrolovaná.

Aktuálne je registrácia spustená na dni 22. a 23. 01. 2021, následne bude spustená aj rezervácia na 24. 01. 2021. V prípade, že sa niekto nebude môcť zúčastniť rezervovaného termínu, je nutné, aby sa odhlásil a uvoľnil miesto pre ďalších záujemcov o registráciu.

Prosíme, aby sa na testovanie nahlasovali len tí, ktorí na svoju bežnú činnosť test naozaj potrebujú a nevzťahujú sa na nich výnimky. Po rozšírení kapacít sa budú môcť prihlásiť aj ďalší.

Občania, ktorí nemajú prístup na internet sa môžu registrovať na tel. č. 0915 941 081.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

  •  
  •  
  •  

Last modified: 20. januára 2021