Oficálna stránka obce

Testovanie na COVID-19 v dňoch 01.-02.05.2021

29. apríla 2021

Testovanie na COVID-19 sa v Rovinke uskutoční v dňoch 01. – 02. 05. 2021 v Kultúrnom dome Rovinka od 8.00 h do 17.50 h. Na testovanie sa môžu prihlásiť občania s trvalým a prechodným pobytom v obci a vlastníci nehnuteľností v obci. Na testovanie je nutné si priniesť občiansky preukaz.

Testovanie bude prebiehať nasledovne:
01. 05. 2021 (sobota):
08.00 – 8.30: testovanie zamestnancov MŠ, ZŠ, OÚ
08.30 – 11.50: testovanie registrovaných občanov
12.00 – 13.00: obed
13.00 – 17.50: testovanie registrovaných občanov

02. 05. 2021 (nedeľa):
08.00 – 08.30: testovanie zamestnancov MŠ, ZŠ, OÚ
08.30 – 11.50: testovanie registrovaných občanov
12.00 – 13.00: obed
13.00 – 16.30: testovanie registrovaných občanov
16.30 – 17.50: testovanie bez registrácie bez obmedzenia pobytu

Registrovať sa na testovanie je možné cez: Registračný portál

Po registrácií príde každému potvrdzujúci e-mail (treba si pozrieť aj spam), v prípade, že neprišiel je možné, že ste zadali zlú e-mailovú adresu alebo sa v jednom momente snažilo na rovnaký termín prihlásiť viacero záujemcov a systém vás nezaregistroval. Schválenie registrácie príde až následne, v rôznom čase od zaregistrovania. V prípade komplikácií je možné sa kontaktovať na e-mail: kacer@obecrovinka.sk.

Usmernenie:

  • Na jeden termín sa podľa nastavenia môže prihlásiť viacero záujemcov, takže keď termín po registrácií nezmizne, nie je to chyba a netreba sa znova registrovať.
  • Keď jedna osoba registruje viacero osôb, treba zmeniť aspoň meno, alebo dať do poznámky, že je rezervácia pre niekoho iného, aby to nevyzeralo, že ide o duplicitnú rezerváciu.
  • Telefónne číslo stačí uviesť toho, kto robí registráciu, slúži len pre prípad kontaktovania, ak by bola nejaká nezrovnalosť, výsledky sa neposielajú SMS.
  • V prípade zrušenia termínu, je v danej správe uvedený aj dôvod zrušenia.
  •  
  •  
  •  

Last modified: 29. apríla 2021