Oficálna stránka obce

Bufet na hrádzi

občerstvenie

Okružná 939
900 41 Rovinka