Oficálna stránka obce

Skúšobné otvorenie zberného dvora

24. marca 2020

Na základe rozhodnutia Krízového štábu v obci Rovinka, oznamujeme občanom, že dňa 28. 03. 2020 od 9.00 h do 16.00 h bude zberný dvor skúšobne otvorený. Pri vstupe na zberný dvor ste povinný dodržať nasledovné bezpečnostné opatrenia:

  1. všetky osoby pri vstupe na zberný dvor musia mať na tvári rúško,
  2. vstup bude povolený max. 3 osobám, resp. vozidlám,
  3. ďalšia osoba bude vpustená, po odchádzajúcej osobe zo ZD,
  4. všetky vpustené osoby sa budú riadiť pokynmi zamestnancov zberného dvora,
  5. ostatné osoby, resp. vozidlá budú čakať na ceste pred ZD, kde sa budú zoraďovať do poradia ako prišli a budú sa riadiť pokynmi zamestnancov obecného úradu,
  6. vstup je povolený len fyzickým osobám,
  7. pre právnické osoby platí naďalej nariadenie o uzavretí zberného dvora.

Za pochopenie ďakujeme.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 26. marca 2020