Oficálna stránka obce

Separovanie viacvrstvových kombinovaných obalov – tetrapakov

22. septembra 2018

Novinkou pri separovaní odpadov je od tohto roku povinnosť separovať aj viacvrstvové kombinované obaly tzv. tetrapaky. Pre tento účel obec obdržala 4 oranžové kontajnery na ich zber. Pôvodne boli kontajnery umiestnené len na zbernom dvore, nedávno sa 3 rozmiestnili v rámci obce na ulice Orechová, Okružná a Jazerná za účelom lepšieho prístupu občanov k separovaniu tetrapakov. Každý kontajner je označený nálepkou s informáciami čo do neho patrí a nepatrí. Do oranžových kontajnerov patria len tetrapaky teda nápojové obaly najmä od mlieka, džúsov a iných nápojov. Nepatria do nich papier, lepenka, kartóny – tie patria do modrých kontajnerov alebo na zberný dvor. Viac informácií ako separovať aj ostatné komodity nájdete na stránke www.zbernydvorrovinka.sk. Nesprávne triedenie odpadu do kontajnerov má za následok, že taký kontajner nebude zberovou spoločnosťou vyvezený a bude musieť byť ručne dotriedený. Nesprávnym separovaním sa marí snaha tých, ktorí separujú poctivo. Pevne verím, že situácia aká sa stala na Jazernej ulici (viď foto) sa už nebude opakovať.

  •  
  •  

Last modified: 22. septembra 2018