Oficálna stránka obce

Separovanie odpadu – novinky

27. júla 2020

V rámci zlepšovania možností separovania odpadu boli v obci umiestnené nové kontajnery na elektroodpad. Kontajnery boli umiestnené na stojisko na Jazernej ulici a na stojisko na Okružnej ulici. Červeno-biele kontajnery sú určené na zber malého elektroodpadu, batérií a akumulátorov. Vhadzovať do nich je prípustné všetky malé elektro spotrebiče ako rýchlovarné kanvice, hriankovače, fény, mobilné telefóny a pod., ktoré je možné vložiť do zberného otvoru. Do kontajnerov je zakázané vhadzovať monitory, televízory, žiarivky a výbojky. Všetky elektrospotrebiče je aj naďalej možné odovzdávať aj na zberný dvor.

Súčasťou zmien bolo aj premiestnenie kontajnera na šaty z Jazernej na Agátovú ulicu. V priebehu roka sa budú ešte dopĺňať ďalšie kontajnery na separovaný odpad.

  •  
  •  

Last modified: 26. júla 2020