Oficálna stránka obce

Sčítanie obyvateľov

15. februára 2021

Vážení spoluobčania,

vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov, ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu SODB 2021. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec 0915 941 081 alebo na call centrum 02/20 92 49 19.  

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Z dôvodu pandemickej situácie bude asistované sčítanie možné až v neskorších termínoch, o ktorých budeme informovať.

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 15. februára 2021