Oficálna stránka obce

Rozšírenie zelených plôch v centre obce Rovinka

24. októbra 2022

  

Názov projektuRozšírenie zelených plôch v centre obce Rovinka
PoskytovateľBratislavský samosprávny kraj
Dotačná schémaBratislavská regionálna dotačná schéma 2022
Trvanie projektu01.04.2022 – 30.09.2022
Výška dotácie10 362,24 € 
Cieľová skupinavšetci obyvatelia obce Rovinka (cca 7 000) ako aj všetci
návštevníci obce, ktorí sa zúčastňujú kultúrnych podujatí v obci, ktoré sa v danom priestore uskutočňujú
Prínos projektuRealizáciou projektu dôjde k zvýšeniu atraktivity centra obce Rovinka. Zmenšenie spevnených plôch a rozšírenie plôch zelene zlepší schopnosť priestoru lepšie odvodňovať vodu a zároveň dôjde aj k zmene mikroklímy a zníženiu teploty okolia. Nahradením zámkovej dlažby za trávnikový koberec sa zároveň rozšíri existujúce detské ihrisko. Odstránením spevnených plôch a palisád okolo stromov dôjde k rozšíreniu ich chráneného koreňového priestoru a tým k zlepšeniu životaschopnosti daných stromov. Rozšírenie chráneného koreňového priestoru bude mať najväčší význam pre najväčší strom v obci, ktorý bude vďaka tejto úprave môcť ašpirovať na vyhlásenie za chránený strom.
Aktivity projektu
  • rozšírenie zelených plôch  – položenie trávnika
  • rozšírenie koreňové systému okolo platanu

Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu centra obce Rovinka prostredníctvom revitalizácie obecného námestia. Účelom projektu je odstrániť spevnené plochy a nahradiť ich zelenými plochami, ktoré budú v jednej časti slúžiť ako rozšírenie detského ihriska a zároveň sa rozšíri obmedzený životný priestor vysadených stromov. Projekt sa bude realizovať v dvoch samostatných častiach námestia. V prvej časti, ktorá nadväzuje na existujúce detské ihrisko, sa odstráni 153 m2 zámkovej dlažby, zničené odtokové žľaby, ktoré už neplnia svoju funkciu a palisády okolo 3 stromov. Odstránením dlažby, palisád a žľabov dôjde k zväčšeniu priestoru pre korene stromov, ktoré tieto spevnené plochy už vytláčali. Odstránená dlažba bude nahradená trávnikovým kobercom. Novozniknutý trávnatá plocha bude rozšírením už existujúceho detského ihriska. Druhou časťou projektu je zväčšenie chráneného koreňového priestoru okolo platana javorolistého – najväčšieho a pravdepodobne aj najstaršieho stromu v obci, ktorý má obec v budúcnosti záujem navrhnúť na vyhlásenie za chránený strom. Strom bol posudzovaný aj Štatnou ochranou prírody SR, ktorá navrhla opatrenia na zlepšenie jeho podmienok. Platan je cca 150 – 180 rokov starý, vysoký je 30 m a priemer koruny má 25 m. V minulosti bol pri revitalizácií námestia obkolesený palisádami, ktoré okolo neho vytvorili kruh s priemerom 180 cm a zvyšná plocha mimo kruhu bola vydlaždená. Takáto úprava je však vzhľadom k rozmerom stromu nedostatočná a navhuje sa zväčšiť chránený koreňový priestor na min. 3 m od kmeňa stromu. V rámci projektu sa navrhuje odstrániť palisády a zámkovú dlažbu, ktoré strom obkolesujú a vytvoriť okolo neho 3 mestrový chránený priestor. Na miesto odstránenej dlažby a podkladových vrstiev pod ňou, bude dosypaná zemina.

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 15. decembra 2022