Oficálna stránka obce

Rozšírenie kapacity cyklostojanov v ZŠ Rovinka

6. novembra 2023

  

Názov projektuRozšírenie kapacity cyklostojanov v ZŠ Rovinka
PoskytovateľMinisterstvo dopravy Slovenskej republiky
Dotačná schémaštátny rozpočet 
Trvanie projektu01.07.2022 – 31.12.2023
Celkové výdavky 29 286,00 € 
Výška dotácie27 930,00 € 
Cieľová skupinažiaci a učitelia základnej školy
Cieľ projektuZvýšenie podielu využívania cyklistickej dopravy na dochádzaní žiakov do základnej školy
Aktivity projektuosadenie nových cyklostojanov

V rámci projektu došlo k rozšíreniu kapacít cyklostojanov pre bicykle žiakov pri ZŠ v Rovinke. Potenciál parkovania bicyklov sa navýšil o 76 parkovacích miest, ktoré umožnia bezpečné parkovanie bicyklov. Navrhlo sa umiestnenie 3 poschodových stojanov s kapacitou 40, 24 a 12 parkovacích miest. Prispelo sa tak k zníženiu podielu motorovej dopravy v blízkosti školy a zároveň sme podporili rozvoj cyklistickej dopravy. Realizáciou projektu sme vybudovali modernú, kvalitnú doplnkovú cyklistickú infraštruktúru pre deti v ZŠ Rovinka.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 9. novembra 2023