Oficálna stránka obce

Rozhodnutia na daň z nehnuteľností – posielanie

8. júla 2024

Obec Rovinka ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, že rozhodnutia k daniam z nehnuteľností sa počnúc zdaňovacím obdobím 2024 budú zasielať elektronicky.

Pripomíname preto daňovníkom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku, že boli rozhodnutia zaslané priamo do e-schránok, je nevyhnutné si ich tam aj prevziať, lebo budú považované za doručené 15. dňom uloženia.

Daňovníkom, ktorí elektronickú schránku nemajú aktívnu budú rozhodnutia zaslané centrálne cez Slovenskú poštu v najbližších dňoch. Naďalej však bude možné daň uhrádzať v pokladni obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 8. júla 2024