Oficálna stránka obce

Riaditeľ materskej školy, riaditeľ základnej školy – Tomášov

11. marca 2019

Obec Tomášov vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcií:

  • riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským, 1. mája č. 3, 900 44 Tomášov
  • riaditeľa Základnej školy, Školská 7, 900 44 Tomášov

Výberové konanie – riaditeľ MŠ

Výberové konanie – riaditeľ ZŠ

  •  
  •  

Last modified: 10. marca 2019