Oficálna stránka obce

Revitalizácia centra oddychu, hier a kultúry

23. mája 2021

Názov projektuRevitalizácia centra oddychu, hier a kultúry
PoskytovateľNadácia Ekopolis
Dotačná schémagrantový program Dobrý sused
Trvanie projektu28.03.2019 – 31.07.2019
Celkové výdavky 19 331,00 € 
Výška grantu4 000,00 €
Cieľ projekturevitalizácia detského ihriska
Hlavné aktivity
  • zrekonštruovanie detského ihriska
  • obnova a doplnenie zelene
  • vybudovanie knižnej búdky

Popis projektu

Podstatou projektu bola revitalizácia a oživenie priestoru pri obecnom úrade, ktorý už nevyhovoval súčasným nárokom. V rámci projektu sa vysadil nový živý plot, ktorý oddeľuje detské ihrisko od prístupovej komunikácie, rozšírili sa zelené plochy a vysadili kvetinové záhony. Najväčším prínosom projektu bola výmena starého a už čiastočne nefunkčného detského ihriska za nové, ktoré spĺňa najvyššie nároky na bezpečnosť detí. Nové detské ihrisko je zároveň väčšie ako pôvodné a tak sa na ňom môže naraz hrať oveľa viac detí, čo je pri súčasnom vysokom počte mladých rodín s deťmi v obci veľké plus. Pri ihrisku bola vybudovaná aj knižná búdka so zameraním na detské knihy. Okrem prínosu projektu v materiálnej oblasti mal projekt aj výrazný vplyv na rozvoj miestnej komunity, nakoľko na jeho realizácií sa podieľali rôzne záujmové skupiny v rôznych vekových štruktúrach ako skauti, miestny záhradkári, dobrovoľný hasiči a ďalší dobrovoľníci z radov občanov.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Dobrý sused.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 23. mája 2021