Oficálna stránka obce

Rekonštrukcia ulíc Školská, Rovná, Sadová

15. júna 2018

Popis

Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia Školskej ulice. Rekonštrukcia by zahŕňala výmenu cestného asfaltu, kompletnú rekonštrukciu chodníkov a odvodnenie cesty. V prípade úspešného rokovania so zainteresovanými subjektmi, by sa realizovala aj prekládka vzdušného elektrického vedenia do zeme a natiahnutie optických káblov pre poskytnutie vysokorýchlostného internetu. Súčasne by sa zrekonštruovala aj Rovná a Sadová ulica.

Cena

Predpokladaná cena diela: 600 000 € s DPH

Zmluvná cena diela: zverejnená po podpise zmluvy

Skutočná cena diela: zverejnená po ukončení

Zdôvodnenie rozdielu: zverejnená po ukončení

Harmonogram

  1. analýza, príprava podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie: 1/2018 – 6/2018
  2. projektová dokumentácia: 7/2018 – 9/2018 (predpoklad)
  3. stavebné povolenie: 10/2018 – 4/2019 (predpoklad)
  4. verejné obstarávanie: 5/2019 – 11/2019 (predpoklad)
  5. zmluva s úspešným uchádzačom: 12/2019 (predpoklad)
  6. začatie stavebných prác: 1/2020 (predpoklad)
  7. ukončenia stavebných prác: 12/2020 (predpoklad)

Rekonštrukcia ulíc Školská, Rovná, Sadová

2018
január

Príprava podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie

Analýza súčasného stavu, spracovanie realizačnej štúdie, analýza majetkového usporiadania pozemkov pod komunikáciou.

júl

Projektová dokumentácia

Začiatok prác na projektovej dokumentácií sa predpokladá v júli 2018.

október

Stavebné povolenie

predpokladaný termín podania žiadosti o stavebné povolenie

2019
máj

Verejné obstarávanie

predpokladaný termín začatia verejného obstarávania

december

Zmluva s úspešným uchádzačom

predpokladaný termín podpisu zmluvy

2020
január

Začatie stavebných prác

predpokladaný termín začatia prác

december

Ukončenie stavebných prác

predpokladaný termín ukončenia prác

Fotodokumentácia

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. júna 2018