Oficálna stránka obce

Registrácia chovu ošípaných

14. decembra 2018

Občan chovajúci minimálne 1 ošípanú (pre vlastnú spotrebu) má povinnosť ohlásiť túto skutočnosť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec a to tak, že vyplní priložené tlačivo a zašle ho na uvedenú adresu, prípadne ho odovzdá osobne na uvedenej adrese. Dôvodom registrácie je zmonitorovať prostredie ohľadom domáceho chovu ošípaných pre prípad vypuknutia moru, chrípky ošípaných alebo inej šíriacej sa epidémie.
  •  
  •  
  •  

Last modified: 14. decembra 2018