Oficálna stránka obce

Referendum 2023

9. novembra 2022

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 od 07.00 h do 22.00 h.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR.

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

Referendum – informácie pre voliča

  •  
  •  
  •  

Last modified: 9. novembra 2022