Oficálna stránka obce

Referendum 2023 – delegovanie do volebných komisií, voľba poštou

16. novembra 2022

Obec Rovinka oznamuje, že e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, je obecrovinka@obecrovinka.sk.

V obci Rovinka sú utvorené 3 volebné okrsky. V súvislosti s utváraním okrskových volebných komisií pre zabezpečenie hlasovania a sčítania hlasov v referende vyhlásenom na sobotu 21. januára 2023 upozorňujeme, že právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie majú:

a) politické strany a politické hnutia (ďalej len „politické strany“) zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29. februára 2020:
Sloboda a Solidarita,
SME RODINA,
ZA ĽUDÍ,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,
SMER – sociálna demokracia,
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.

b) petičný výbor za referendum:
Osobou oprávnenou podpísať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v mene petičného výboru za referendum je: Mgr. Igor Melicher.

 do štvrtka 24. novembra 2022.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť:
–  v listinnej forme (osobne alebo prostredníctvom pošty)
–  elektronicky (ako sken) na e-mailovú adresu:  obecrovinka@obecrovinka.sk

  •  
  •  
  •  

Last modified: 16. novembra 2022