Oficálna stránka obce

Projekty financované z dotácií

Projekty Projekty financované EÚ

Projekty financované z dotácií

Monitoring kvality ovzdušia – Rovinka a okolie

       Názov projektu Monitoring kvality ovzdušia – Rovinka a okolie Poskytovateľ Bratislavský samosprávny...

14. januára 2021

Viac info

Projekty financované z dotácií

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

      Názov projektu Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov...

24. októbra 2017

Viac info

Zobraziť viac