Oficálna stránka obce

projekt Rozšírenie zelených plôch v centre obce Rovinka

27. októbra 2022

Obec Rovinka sa zapojila do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2022, v rámci výzvy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Predložený projekt bol zameraný na zmenu nepriepustných spevnených plôch za priepustné zelené plochy a zároveň na zväčšenie koreňového priestoru stromov za obecným úradom a platanu za kultúrnym domom. Obec Rovinka bola úspešná a na tento projekt získala dotáciu 10 362,24 €. Projekt bol ukončený koncom septembra 2022. 

Prínosom predloženého projektu je zlepšenie atraktivity centra obce a zároveň zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.

„Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj“

  •  
  •  
  •  

Last modified: 27. októbra 2022