Oficálna stránka obce

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

1. apríla 2022

V zmysle nariadenia vlády SR bude obec Rovinka poskytovať príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny:

  • osobe, ktorávlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi,
  • právnickej osobe, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia (ďalej len „oprávnená osoba“).

Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.

Výška príspevku za ubytovanie je ustanovená nariadením vlády SR č. 99/2022, podľa ktorého sa príspevok poskytuje vo výške:

  • 7,00 eur za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov;
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania každého odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Príspevok za ubytovanie odídenca sa podľa nariadenia vlády poskytuje do 30. júna 2022.

Bližšie informácie nájdete po kliknutí na jednotlivé odkazy:

Príspevok na ubytovanie odídenca v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie

Príspevok na ubytovanie odídenca v nebytovej budove

Povinnosti odídenca v súvislosti s príspevkom na ubytovanie

Informácie o vyplácaní príspevku

Dôležité dokumenty:

Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi
Vzor čestného vyhlásenia oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi
Vzor výkazu oprávnenej fyzickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca
Vzor výkazu oprávnenej právnickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca
Príspevok za ubytovanie – najčastejšie otázky

  •  
  •  
  •  

Last modified: 1. apríla 2022