Oficálna stránka obce

Pridelenie orientačných čísel na nových uliciach

18. januára 2019

Občania, ktorí bývajú v rodinných domoch (s pridelenými súpisnými číslami) na nových uliciach – Broskyňová, Cínová, Ľanová, Nechtíková, Podbeľová, Pšeničná, Rozmarínová, Slnečnicová a Žitná pomenovaných Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2018 o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka, si budú môcť prevziať potvrdenia o názve ulice s pridelenými orientačnými číslami a tabuľkami až po ich zápise v registri adries. Na základe zákona o registri adries, sa musia v registri zapísať všetky geografické osi schválených ulíc a následne jednotlivé adresné body pre orientačné čísla domov. Tento zápis údajov za našu obec vykonáva Okresný úrad Senec. S prihliadnutím na časovo náročnejší proces sa na vás obraciame s prosbou o trpezlivosť. O termíne prevzatia potvrdení a domových tabuliek budete informovaní a bude zverejnený aj na našej stránke.

Ďakujeme za porozumenie.

  •  
  •  

Last modified: 17. januára 2019