Oficálna stránka obce

Prevzatie rozhodnutí na miestne dane

3. mája 2023

Správca dane obec Rovinka oznamuje daňovníkom miestnych daní (daň z nehnuteľností a daň za psa), že rozhodnutia k dani pre zdaňovacie obdobie r. 2023 si môžu prevziať aj osobne do 15. mája 2023 v čase úradných hodín na prízemí obecného úradu. Po tomto termíne budú rozhodnutia zasielané na adresu daňovníkov.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 3. mája 2023