Oficálna stránka obce

Prevzatie rozhodnutí na miestne dane, nálepiek a vriec na odpad, testov na vodu

28. apríla 2021

Dňa 01. 05. 2021 v čase 08.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 si bude možné na Obecnom úrade Rovinka vyzdvihnúť nálepky na nádobu na komunálny odpad, igelitové vrecia na plasty a rozhodnutia na miestne dane (daň z nehnuteností, daň za psa). Nakoľko sa na rozhodnutiach podpisuje prevzatie, je vhodné si priniesť vlastné pero.

Priamo pri preberaní nebude možné jednotlivé dane a poplatky platiť. Úhradu poplatku za komunálny odpad je aktuálne možné vykonať len na účet, údaje potrebné na úhradu, je možné získať na stránke zbernydvorrovinka.sk/platby.

K dispozícií sú stále aj testy na meranie kvality studničnej vody: Testy na meranie kvality vody

Prevziať si bude možné aj nádoby na zber použitého kuchynského oleja z domácností: Zber použitého kuchynského oleja

  •  
  •  
  •  

Last modified: 28. apríla 2021