Oficálna stránka obce

Prevzatie rozhodnutí na miestne dane, nálepiek a vriec na odpad

12. mája 2023

Dňa 13. 05. 2023 (t. j. sobota) v čase 09.00 – 14.00 si bude možné na Obecnom úrade Rovinka vyzdvihnúť nálepky na nádobu na komunálny odpad, igelitové vrecia na plasty a rozhodnutia na miestne dane (daň z nehnuteností, daň za psa). Neprevzaté rozhodnutia sa budú následne posielať poštou. Prebrať nálepku na komunálny odpad je možné až po úhrade poplatku za odpad. 

Priamo pri preberaní nebude možné jednotlivé dane a poplatky platiť. Úhradu poplatku za komunálny odpad je možné vykonať na účet obce, údaje potrebné na úhradu, je možné získať na stránke zbernydvorrovinka.sk/platby.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 12. mája 2023