Oficálna stránka obce

Prevzatie potvrdenia o pridelení názvu ulice a tabuľky s orientačným číslom – Slnečnicová ul.

20. marca 2019

Občania bývajúci na ulici  S L N E Č N I C O V Á  si môžu v termíne od 20. 03. 2019 prevziať v stránkových hodinách na obecnom úrade potvrdenie o pridelení názvu ulice a domovú tabuľku s orientačným číslom. Tabuľky a potvrdenia si môžu susedia prevziať navzájom.

  •  
  •  

Last modified: 19. marca 2019