Oficálna stránka obce

Prevzatie kompostérov (05.11. – 09.11.)

5. novembra 2018

Všetci záujemcovia, ktorí si objednali kompostér do konca septembra (bez ohľadu na účasť na prednáške o kompostovaní), si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka počas stanovených termínov u Ing. Káčera. Dostupné sú všetky veľkosti. V prípade, že si kompostér nemôžete vyzdvihnúť v daných časoch a termínoch, dohodnite si termín vyzdvihnutia na tel. č. 0907298494 alebo e-maily: kacer@obecrovinka.sk. Nakoľko sa pri preberaní kompostéru podpisuje preberací protokol je nutné, aby si ho prišla vyzdvihnúť osoba, ktorá oň žiadala resp. iná relevantná osoba (napr. spoluvlastník nehnuteľnosti, kde bude kompostér umiestnený).

V najbližších dňoch sa budú kompostéry vydávať v nasledujúcich časoch a termínoch:
05.11.2018: od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00
06.11.2018: od 16:00 do 18:00
07.11.2018: od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00
08.11.2018: od 16:00 do 18:00
09.11.2018: nevydáva sa

  •  
  •  
  •  

Last modified: 5. novembra 2018