Oficálna stránka obce

Prevzatie domových tabuliek s orientačnými číslami

6. septembra 2018

Tí občania, ktorí si ešte nestihli prevziať domové tabuľky s orientačnými číslami (červeno-bielej farby) k svojim domom, si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka v stránkových hodinách. Osadenie domových tabúľ s číslami sa vykonáva na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Rovinka.

  •  
  •  

Last modified: 5. septembra 2018