Oficálna stránka obce

Preventívna celoplošná deratizácia

4. októbra 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto vyzýva všetky subjekty a občanov Bratislavského samosprávneho kraja na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v období od 01. 10. 2017 do 15. 11. 2017. Viac informácií nájdete v prílohe.

Výzva na vykonanie celoplošnej deratizácie

  •  
  •  
  •  

Last modified: 7. októbra 2017