Oficálna stránka obce

Predaj a prenájom majetku obce

TypeDokumentyZverejnené dňaPoradie

pdf
Ponuka na prenájom, zámena obecného majetku 06.03.20172017-01

pdf
Prenájom parkovacieho státia - Farebná ulica 30.01.20182018-01

pdf
Prenájom parkovacích miest - Kvetná, Farebná 04.06.20202020-04

pdf
Prenájom parkovacích miest - Kvetná 28.09.20202020-08

pdf
Prenájom parkovacích státí - Kvetná ulica 03.11.20172017-07

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 21300 ∕ 259 28.06.20182018-02

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra E, parc. č. 870 28.06.20182018-03

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok pri hlavnej ceste 09.03.20202020-01

pdf
Zámer prenajať a zameniť majetok obce 26.10.20182018-09

pdf
Zámer prenajať majetok obce - Centrum obce 01.02.20192019-01

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytové priestory a pozemok 14.09.20182018-06

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytové priestory v budove súp. č. 74 22.12.20172017-09

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytové priestory v kultúrnom dome 03.07.20192019-03

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytové priestory v kultúrnom dome 17.07.20182018-04

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytový priestor v objekte Cetrum obce 14.10.20192019-05

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytový priestor v objekte Cetrum obce 21.11.20192019-06

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytový priestor v objekte Dom služieb 04.06.20202020-03

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytový priestor v objekte zdravotného strediska 09.10.20182018-08

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytový priestor v objekte zdravotného strediska 22.08.20172017-05

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parc. č. 184 ∕ 1 02.09.20202020-05

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parc. č. 613 ∕ 3 02.09.20202020-07

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parkovacie státia Farebná a Kvetná ul. 14.08.20182018-05

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parkovacie státia Farebná a Kvetná ul. 14.09.20182018-07

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemky parcela registra C, parc. č. 329 ∕ 117, parcela registra E, parc. č. 1033 ∕ 200 21.08.20192019-04

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemky parcely registra C parc. č. 329 ∕ 117, parc. č. 329 ∕ 54 14.06.20172017-03

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemky parcely registra C parc. č. 1334 ∕ 2, 208 ∕ 4, 21077 ∕ 110 15.08.20172017-04

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 1784 ∕ 10, parc. č. 1784 ∕ 22 06.10.20172017-06

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C č. 1033 ∕ 200 02.09.20202020-06

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C č. 1831 ∕ 6 14.05.20192019-02

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok pri cyklotrase 09.03.20202020-02

pdf
Zámer prenajať majetok obce - zmrzlinový stánok 27.11.20172017-08

pdf
Zámer prenajať majetok obce - časť pozemku parcela registra C, parc. č. 1831 ∕ 6 05.06.20172017-02