Oficálna stránka obce

Predaj a prenájom majetku obce

TypeDokumentyZverejnené dňaPoradie

pdf
Ponuka na prenájom, zámena obecného majetku06.03.20172017-01

pdf
Prenájom parkovacieho státia - Farebná ulica30.01.20182018-01

pdf
Prenájom parkovacích miest - Kvetná, Farebná04.06.20202020-04

pdf
Prenájom parkovacích miest - Kvetná28.09.20202020-08

pdf
Prenájom parkovacích státí - Kvetná ulica03.11.20172017-07

pdf
Zverejnenie zámeru predať majetok obce - parc. č. 1837_2025.04.20222022-04

pdf
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - Centrum obce (reštaurácia Morris)25.10.20212021-08

pdf
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - budova pošty12.01.20212021-01

pdf
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - chodník Železničná25.04.20222022-02

pdf
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - parc. č. 103414.06.20222022-05

pdf
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - parkovisko pri jazere04.01.20222022-01

pdf
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - parkovisko pri jazere18.12.20202020-12

pdf
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - pozemky pri hlavnej ceste25.04.20222022-03

pdf
Zverejnenie zámeru zameniť pozemok parc. č. 1317 ∕ 15630.11.20202020-11

pdf
Zverejnenie zámeru zameniť pozemok parc. č. 1728 ∕ 1312.04.20212021-03

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 678 ∕ 814.06.20222022-08

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 842 ∕ 126.08.20222022-12

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 85114.06.20222022-07

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 85726.08.20222022-11

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 86826.08.20222022-09

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 87426.08.20222022-10

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 88026.08.20222022-13

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 88817.01.20232023-04

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 893 ∕ 117.01.20232023-02

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 893 ∕ 215.05.20232023-06

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 90017.01.20232023-05

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 90417.01.20232023-03

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 1283 ∕ 2, 1280 ∕ 212.06.20232023-07

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 1286 ∕ 214.06.20222022-06

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 1830 ∕ 1414.05.20242024-06

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 21300 ∕ 25928.06.20182018-02

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra C, časť parc. č. 1831 ∕ 612.04.20212021-02

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok parcely registra E, parc. č. 87028.06.20182018-03

pdf
Zámer predať majetok obce - pozemok pri hlavnej ceste09.03.20202020-01

pdf
Zámer prenajať a zameniť majetok obce26.10.20182018-09

pdf
Zámer prenajať majetok obce - Centrum obce01.02.20192019-01

pdf
Zámer prenajať majetok obce - Centrum obce26.08.20222022-14

pdf
Zámer prenajať majetok obce - Kultúrny dom, Centrum obce30.11.20202020-10

pdf
Zámer prenajať majetok obce - Pele klub04.03.20242024-04

pdf
Zámer prenajať majetok obce - ambulancia v zdravotnom stredisku13.02.20242024-02

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytové priestory a pozemok14.09.20182018-06

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytové priestory v budove súp. č. 7422.12.20172017-09

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytové priestory v kultúrnom dome03.07.20192019-03

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytové priestory v kultúrnom dome17.07.20182018-04

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytový priestor v objekte Cetrum obce14.10.20192019-05

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytový priestor v objekte Cetrum obce21.11.20192019-06

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytový priestor v objekte Dom služieb04.06.20202020-03

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytový priestor v objekte zdravotného strediska09.10.20182018-08

pdf
Zámer prenajať majetok obce - nebytový priestor v objekte zdravotného strediska22.08.20172017-05

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parc. č. 184 ∕ 102.09.20202020-05

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parc. č. 613 ∕ 302.09.20202020-07

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parc. č. 103126.08.20202022-15

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parc. č. 124512.04.20212021-04

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parc. č. 165330.11.20202020-09

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parkovacie státia Farebná a Kvetná ul.14.08.20182018-05

pdf
Zámer prenajať majetok obce - parkovacie státia Farebná a Kvetná ul.14.09.20182018-07

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemky parcela registra C, parc. č. 329 ∕ 117, parcela registra E, parc. č. 1033 ∕ 20021.08.20192019-04

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemky parcely registra C parc. č. 329 ∕ 117, parc. č. 329 ∕ 5414.06.20172017-03

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemky parcely registra C parc. č. 1334 ∕ 2, 208 ∕ 4, 21077 ∕ 11015.08.20172017-04

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 678 ∕ 1, 917, 941 ∕ 114.05.20242024-05

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 1018 ∕ 512.06.20232023-08

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 1018 ∕ 512.09.20232023-09

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 124513.02.20242024-03

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 1319 ∕ 117.01.20232023-01

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C, parc. č. 1784 ∕ 10, parc. č. 1784 ∕ 2206.10.20172017-06

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C č. 1033 ∕ 200 02.09.20202020-06

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok parcely registra C č. 1831 ∕ 6 14.05.20192019-02

pdf
Zámer prenajať majetok obce - pozemok pri cyklotrase09.03.20202020-02

pdf
Zámer prenajať majetok obce - zmrzlinový stánok27.11.20172017-08

pdf
Zámer prenajať majetok obce - časť Domu služieb15.01.20242024-01

pdf
Zámer prenajať majetok obce - časť pozemku parcela registra C, parc. č. 1831 ∕ 605.06.20172017-02

pdf
Zámer prenajať pozemok obce - parc. č. 20489 ∕ 220.07.20212021-07

pdf
Zámer zameniť pozemok obce - Okružná ulica20.07.20212021-06

pdf
Zámer zameniť pozemok obce - futbalové ihrisko20.07.20212021-05