Oficálna stránka obce

Preberanie potvrdení o pridelení domových čísiel a pridelení ulice

7. marca 2019

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, oznamuje, že z technických dôvodov nie je možné prideliť adresy stavbám v tých obciach, ktoré sú pod správou Okresného úradu Senec, tzn. vrátane obce Rovinka.

Občania, ktorí bývajú v rodinných domoch na nových pomenovaných uliciach – Slnečnicová, Nechtíková, Podbeľová a Rozmarínová a občania, ktorí majú podané žiadosti o určenie súpisného čísla po kolaudácii stavby, si zatiaľ nebudú môcť prevziať potvrdenia o pridelení domových čísiel a pridelení ulice. Až po odstránení problémov pristúpi Okresný úrad Senec k spracovaniu údajov v registri adries. Následne Vás budeme informovať o termíne prevzatia potvrdení a tabuliek na našej stránke.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 6. marca 2019