Oficálna stránka obce

Povinnosť označiť zbernú nádobu na odpad

10. júna 2020

Oznamujeme vám, že od 15. 07. 2020 bude povinnosť mať už nalepenú nálepku na rok 2020 na zbernej nádobe. Nálepky si po úhrade môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových dní. Platnosť nálepiek bude kontrolovať zberová spoločnosť. Zberná nádoba, ktorá nebude po danom dátume označená nálepkou na rok 2020 nebude vyvezená.

  •  
  •  

Last modified: 9. júna 2020